22 september 2007

Ecologische zwemvijver Boekenbergpark genomineerd voor deelname aan "Thuis in de stad"

Het college van de stad Antwerpen besliste op 21 september om weer deel te nemen aan de ‘Thuis in de stad’-prijs en drie Antwerpse projecten in te dienen voor de ‘Thuis in de stad’-prijs 2007 van de Vlaamse overheid. Het gaat om de projecten Zwemvijver Boekenbergpark, Culinaire ontdekkingen Antwerpen Noord en Opsinjoren.

In het kader van het Vlaams stedenbeleid kent de Vlaamse overheid voor de zevende maal de ‘Thuis in de stad’-prijs toe. Het doel van de ‘Thuis in de stad’-prijs is:
• steden te belonen voor innovatieve realisaties;
• innovatie op vlak van stedelijkheid te stimuleren door geslaagde projecten onder de aandacht te brengen;
• goede voorbeelden te verzamelen om het stedenbeleid in de toekomst te stofferen en te inspireren.

Dit jaar zijn er drie categorieën en worden er vier stadsinitiatieven bekroond:
• prijs categorie 1 bekroont één geïntegreerd infrastructureel project dat de stad zowel ruimtelijk als fysiek verandert en waarbij verschillende aspecten van stedelijkheid aan bod komen. De prijs bedraagt 125 000 euro;
• prijs categorie 2 - die elk jaar een ander thema kent - bekroont een innovatief project van stedelijk ondernemen dat door de stad geïnitieerd of ondersteund wordt en dat door de verweving van functies bijdraagt tot een sterke stedelijke dynamiek. De prijs bedraagt 25 000 euro;
• prijs categorie 3 bekroont een innovatief bewoners-, buurt- en wijkinitiatief dat door de stad (h)erkend en gestimuleerd wordt. Er worden maximaal 2 prijzen uitgereikt. De prijs bedraagt 25 000 euro, te verdelen over de twee winnaars.

De stad dient het project van de ecologische zwemvijver in het Boekenbergpark in voor categorie 1 (de andere projecten voor resp. cat. 2 en 3).

Een multidisciplinaire jury zal in het najaar de inzendingen van de verschillende steden beoordelen en de winnaars bekendmaken.

Klik op de titel van dit bericht voor meer informatie over de ‘Thuis in de Stad’-prijs (www.thuisindestad.be).

15 september 2007

Werken Turnhoutsebaan gaan verder vanaf 17 oktober

De Lijn voert werken uit op de Turnhoutsebaan. De werken aan het kruispunt Turnhoutsebaan – Leeuwlantstraat zijn achter de rug. Het verkeer kan sinds 7 september 2007 weer in beide richtingen over de Turnhoutsebaan rijden.

Overigens starten in het volgend voorjaar de werken voor de tramlijnverlenging op de Van de Wielelei tot aan de nieuwe remise aan de Houtlaan. De Lijn en de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel ontvingen 6 kandidaturen voor de diverse infrastructuurwerken. Zij zullen nu minimum 3 en maximum vijf kandidaten selecteren die een offerte kunnen indienen.

Ertbrugge: aanplanting bos door Vlaamse overheid

De wijkgroep Ertbrugge heeft een positief onderhoud gehad met de Vlaamse regering. De wijkgroep stond sceptisch tegenover een stuk weide, tussen het kasteel Ertbrugge en de Houtlaan, dat Vlaanderen had aangekocht. Intussen zijn de groene jongens ervan overtuigd dat de Vlaamse regering er bijkomende bebossing wil aanplanten. Ook in de dreef tussen het kasteel van Ertbrugge en de August Van de Wielelei komen er wellicht nieuwe bomen.

Masterplan cultuurvoorziening in districten voorziet een nieuw cultureel centrum in Deurne

De stad Antwerpen heeft een masterplan om de cultuurvoorziening in alle districten te verbeteren. Tijdens een doorlichting zijn de blinde vlekken aangeduid en de plekken die voor optimalisering vatbaar zijn.

Een en ander resulteert in verbouwingen, renovaties en nieuwbouw. In de plannen zitten vier voorstellen tot nieuwbouw: Linkeroever, Deurne, Ekeren en de Luchtbal.
'Elk gebouw is bekeken in functie van zijn toekomstige werking, zowel wat de invulling als de bouwtechnische paraatheid betreft. Voor de Luchtbal hebben we voorgesteld om de schouwburg te behouden, maar het hoofdgebouw te slopen en op een nieuwe site te bouwen. In Deurne veroorzaakte het cultuurcentrum overlast in de buurt, zodat we daar een centraalgelegen nieuwbouw adviseerden.'

Als het hele plan zou worden uitgevoerd (voor heel de stad Antwerpen), is dat ten belope van 41 miljoen euro. Maar dat bedrag is er nog niet, en de werkzaamheden zullen gefaseerd over diverse legislaturen worden uitgevoerd.

10 september 2007

Een Zuiderse wind waait door Deurne!

Vila Cabral van 22/09 tot 18/12
Van 22 september tot 18 december 2007 kunt u in Deurne blijven én toch op reis gaan. Onder de noemer Vila Cabral kunt u genieten van allerhande Zuiderse activiteiten!

Klik hier of op de titel van dit bericht voor meer informatie