10 december 2015

Moet Deurne dan onbestuurbaar blijven?

Dit stuk verscheen als opiniebijdrage in De Morgen van donderdag 10 december

Om met de deur in huis te vallen: het is de ambitie van Groen om in 2018 in de stad Antwerpen een progressieve meerderheid op de been te brengen zodat we van Antwerpen een toonaangevende en duurzame Europese topstad kunnen maken. Onze ideeën over wat er daarvoor moet gebeuren, liggen mijlenver van die van de N-VA.

Ik zal twee voorbeelden geven die me na aan het hart liggen. N-VA wil met de Oosterweelverbinding nog meer autoverkeer en fijn stof naar Antwerpen zuigen, Groen gaat voluit voor de overkapping van de ring en verwerpt een nieuwe snelweg door te stad. En dan kinderarmoede, de schandvlek van Antwerpen die alsmaar uitdeint. Het is hoog tijd dat het stadsbestuur haar ambities en investeringen op dat vlak fors opschroeft.

Groen heeft twee weken geleden een alternatieve begroting voor Antwerpen opgesteld die aantoont dat de stad beleidsmatig en financieel anders en beter kan. Dat is de inzet van de verkiezingen 2018. Daar zal samenwerking tussen de progressieve partijen in Antwerpen voor nodig zijn. In 2017 moeten we daarvoor samen de beste vorm bepalen, dat is inmiddels zo afgesproken.

Wil dat zeggen dat het district Deurne de komende drie jaar onbestuurbaar moet blijven, zoals heel wat progressieve stemmen lijken te vragen? Voor zoveel
politiek cynisme pas ik. De politieke kaarten in Deurne zijn zo geschud dat een progressieve coalitie mathematisch onmogelijk is.

In januari 2015 verloor de coalitie in Deurne haar meerderheid. Sindsdien kan het college van N-VA, Open Vld en CD&V geen beslissingen meer nemen en reed het zich vast. Er kunnen geen investeringen meer gebeuren in straten en pleinen, de verenigingen ontvangen geen subsidies meer. De mensen in Deurne staan in kou. Sommige oppositieleden wreven zich smalend in de handen. Laat de mensen van Deurne het maar eens goed voelen dat ze op de verkeerde partijen hebben gestemd. Op het einde van de rit zullen die kiezers kwaad zijn op de rechtse partijen en voor ons stemmen. Dat komt neer op een verrotingsstrategie om er politiek garen uit te spinnen. Groen heeft nooit aan negatieve politiek gedaan en is ook vastberaden er nooit aan toe te geven.

In Deurne is er geen democratische meerderheid zonder N-VA mogelijk. Ik neem aan dat niemand echt pleit om met het Vlaams Belang een meerderheid te vormen? Vandaar dat Groen Deurne de beslissing genomen heeft om onderhandelingen aan te knopen. We breken daardoor het bestuursakkoord open en brengen een progressieve agenda op de tafel. Gezien de welomschreven bevoegdheden van de districten geloven we ook dat het daar kan. Het is een situatie die trouwens verre van abnormaal is in Antwerpen: zowel sp.a als groen zitten op dit moment in verschillende districtsbesturen samen met N-VA. Slechts op één plek was het mathematisch mogelijk om het zonder te doen, namelijk Borgerhout, en daar hebben we het ook gedaan.

Gezien de samenstelling van de raad was de keuze in Deurne: laten verrotten of een progressieve agenda mee in het beleid brengen. Bij zo'n keuze kiest Groen met veel overtuiging voor het tweede. Daarom zijn de onderhandelingen nu gestart. We zullen wel zien of we in Deurne tot een akkoord kunnen komen dat het district groener, socialer en mooier maakt. Als dat lukt zal op dat moment iedere inwoner van Antwerpen de meerwaarde van Groen in het districtsbestuur merken. En bovendien opgelucht kunnen ademhalen dat er drie jaar impasse is vermeden. En voor alle duidelijkheid: de coalitie in Deurne wordt beslist in Deurne, niet in Antwerpen stad en al zeker niet in Brussel.

De reden waarom Deurne nu plots al deze aandacht krijgt, heeft uiteraard weinig van doen met de plaatselijke situatie. De feiten worden genegeerd (zoals het feit dat een progressieve meerderheid vormen numeriek niet mogelijk is en dat het kartel tussen sp.a en Groen al drie jaar geleden werd stopgezet), het is gewoon een aanleiding om het over iets anders, en toegegeven, belangrijker te hebben: met name de coalitievorming in de stad Antwerpen in 2018 en de nood aan meer progressieve samenwerking. Dat debat staat op de agenda van 2017, en ik kijk ernaar uit. Maar tegelijkertijd neemt Groen haar verantwoordelijkheid voor de inwoners en het middenveld in Deurne, los van alle cynisme en stemmingmakerij. Gelukkig maar.
Wouter Van Besien, voorzitter Groen Antwerpen

07 december 2015

4 ijzersterke redenen waarom Groen Deurne gesprekken start met N-VA in Deurne

gisteren en vandaag konden jullie allemaal lezen en horen dat wij, Groen Deurne, gesprekken opstarten met het huidige bestuur van het district Deurne. Als voorzitter van Groen in Deurne begrijp ik dat dat bij sommige vragen oproept, en daarom geef ik jullie hier onze redenen waarom wij deze stap zetten.
1. De inwoners van Deurne verdienen investeringen én beleid.
Op dit moment kunnen er in Deurne geen beslissingen worden genomen en kunnen er geen investeringen worden gedaan. En daar maken Deurnenaars zich zorgen over. Je kan je daar zoals sommigen over in de handen wrijven. Wij passen ervoor om de komende drie jaar een negatieve campagne te voeren. Voor dat soort cynisme ben je bij mezelf en onze partij aan het verkeerde adres. Wij vinden Deurne EN haar vele verenigingen te belangrijk, en willen daarom dat er beleid wordt gevoerd.
Als wij moeten kiezen tussen Deurne laten verrotten of een progressieve agenda mee in het beleid te brengen, kiezen wij met volle overtuiging voor dat laatste. En deze beslissing is genomen door onze volledige kerngroep.
2. Wij werken niet samen met de racistische partij Vlaams Belang!
De samenstelling van de districtsraad van Deurne ziet er als volgt uit: 12 zetels N-VA, 4 voor Vlaams Belang, 4 Groen, voor Sp.a 3, 3 voor PVDA, 1 voor CD&V, 1 voor Open VLD en 1 onafhankelijke.
De huidige coalitie heeft dus geen meerderheid meer.
PVDA pleit voor een Borgerhouts model, maar dan zullen ze toch eens goed moeten tellen. 29 zetels min 10 progressieve zetels is 19, 5 zetels te kort voor een meerderheid. Een alternatieve meerderheid vanuit de oppositie kan enkel met de onafhankelijke en het Vlaams Belang. En wij, groen, werken niet samen met deze partij.
Na de verkiezingen hebben wij samen met Sp.a beslist om het kartel stop te zetten en als 2 aparte fracties te zetelen. Wij vormen dus al 3 jaar een onafhankelijke fractie in Deurne. Wij gaan nu uit van onze eigen sterkte waar wij in geloven en proberen met een democratische meerderheid Deurne terug op de rails te krijgen.
3. Een groene en sociale agenda op de tafel.
Wij gaan voor inhoud! wij vinden het belangrijk dat ook de progressieve stem van Deurne kan doorwegen op het beleid van ons district. We trekken naar de onderhandelingstafel met zeer duidelijke voorstellen op vlak van onder meer verkeersveiligheid, groene ruimte en een beter sociaal beleid. Meer groen en sociaal beleid is de inzet.
we zullen zien of het tot een akkoord komt, wij hopen en denken van wel. Op dat moment zal iedereen de meerwaarde van Groen in het bestuur kunnen zien en opgelucht ademhalen dat er drie jaar impasse is vermeden.
Om af te ronden nog dit: dit heeft niets te maken met de stad of de verkiezingen van 2018.
Lokale afspraken in Deurne hebben enkel te maken met Deurne en hebben geen enkele impact op hogere niveaus. Het zou PVDA en Sp.a sieren om dit niet als politieke spelletjes te gebruiken. De Deurnenaar verdient echt wel beter.
Op het stadsniveau staat Groen mijlenver af van NV-A en blijven wij hun eerste uitdager en dat zal zo blijven. In het dossier van de overkapping en Oosterweel staan wij nog altijd loodrecht tegenover elkaar. Dit zal enkel veranderen als NV-A van gedachten verandert. Ook over kinderarmoede, de schandvlek van Antwerpen verschillen wij van mening.
En dus, onze agenda voor 2018 is zeer duidelijk: een stedelijke coalitie op de been brengen zonder NV-A, de grootste partij van de huidige meerderheid.
Bob Reijnders - voorzitter Groen Deurne

31 oktober 2015

Antwoord op open brief Ingrid Pira over hinder toeristische vluchten luchthaven Deurne


Versneld onderzoek naar impact extra vluchten luchthaven Deurne


Minister van Milieu Joke Schauvliege gaat vervroegd onderzoeken wat de impact is voor de omwonenden van het verhoogde aantal vluchten op de luchthaven van Deurne. Ze doet dat na een open brief van Vlaams Parlementslid Ingrid Pira (Groen). Ook de invloed van de nieuwe E190 passagiersjets op de geluidsoverlast wordt versneld geanalyseerd.

Sinds begin april van dit jaar wordt er vanuit Deurne gevlogen op toeristische bestemmingen. Het aantal vluchten werd ook gevoelig uitgebreid en er worden nieuwe, zwaardere types van vliegtuigen ingeschakeld. De komst van een nieuwe vertrekhal én een evenementenhal symboliseren de frisse wind die door de Antwerpse luchthaven waait. “Samen met het aantal passagiers en het aantal vliegbewegingen stijgt ook de ongerustheid van de omwonenden”, zegt Pira. “Het aantal klachten over lawaai, laagvliegende toestellen en geurhinder neemt in snel tempo toe. Dat heb ik in september al aangekaart bij minister Schauvliege en luchthavenuitbater Marcel Buelens.”

Gezien de toename van het aantal passagiers, de extra vliegbewegingen en de zwaardere toestellen, vraagt Pira zich af of de huidige Antwerpse luchthaven nog steeds opereert binnen de milieuvergunning die ze kreeg. Dat wordt normaal ieder jaar gecontroleerd door de milieu-inspectie. De volgende controle staat gepland voor eind april 2016. Minister Schauvliege vindt het echter niet langer opportuun om zo lang te wachten en roept de milieu-inspectie en de luchthavendirectie al in november samen. Zij zullen de impact van de nieuwe vliegbewegingen simuleren aan de hand van de meetgegevens van 1 april 2015 tot 1 oktober 2015 en zullen dit laten analyseren door enkele specialisten gespecialiseerd in de beoordeling van hinder door luchthavens.

Pira is blij dat de vervroegde controle er komt. “Het is duidelijk dat de luchthaven van Deurne niet langer een zakenluchthaven is. Ze is op korte tijd uitgegroeid tot een toeristische luchthaven in dichtbevolkt gebied. De toename van het vluchtverkeer zet de leefbaarheid van een grote regio en zeer veel mensen onder druk. Het is de plicht van de Vlaamse regering om dit kort op te volgen en bij te sturen. Het is per slot van rekening deze regering die in het nieuwe bestuursakkoord de deur voor toeristische vluchten open gezet heeft.” 

03 oktober 2015

Minister Weyts probeert een VW-tje met meting lengte startbaan Deurne

Net zoals VW sjoemelde met de meetgegevens over de fijnstofuitstoot van hun dieselwagens, tracht Minister Ben Weyts nu te verdoezelen dat de startbaan van de luchthaven van Deurne verlengd en verlegd werd.

Wat verklaart hij immers na de klacht van de gemeente Borsbeek dat bij de aanleg van de tunnel onder de startbaan 7 meter opgeschoven werd in de richting van Borsbeek?
Minister Ben Weyts: 'De oorspronkelijke lengte bedroeg echter niet 1.510, maar 1.503 meter", zegt hij. De foutieve inschatting zou te wijten zijn aan 'primitievere meetmethodes'. "Bij de recentste opmeting, in september 2014, bedroeg de lengte 1.503 meter."
Misschien was er wel sjoemelsoftware mee gemoeid.  Dat de minister de verlenging niet ontkent, is enkel te wijten aan de overduidelijke luchtfoto's van vóór (links) en na (rechts) de werken.


Dit stiekeme opschuiven is in flagrante tegenspraak met een akkoord tussen de gemeente en de Vlaamse overheid uit 2006 (toen werd de luchthaven nog uitgebaat door het Vlaams gewest) waarin overeengekomen werd dat de startbaan niet verlengd of verlegd zou worden.

Wij hebben toch even de website van het (Vlaamse overheid) Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen, AGIV, geraadpleegd, waar nog steeds de oude luchtbeelden als kaartachtergrond zichtbaar zijn er een tool is om afstanden te meten. Het is natuurlijk makkelijk om de fout af te schuiven op primitievere meetmethoden, maar niets is minder waar.

Maken die 7 meter verschil?  Jawel, want het is de zoveelste afspraak die zonder veel scrupules wordt opzijgezet.  Eerst wijzigde de Vlaamse regering de bestemming van zakenluchthaven in toeristische luchthaven, dan werd er een nieuwe parking aangelegd zonder openbaar onderzoek of mobiliteitseffectenplan, nu blijkt de startbaan plots verlegd te worden.  Dit zijn schoolvoorbeelden van een onbetrouwbare overheid.

23 september 2015

Groen lanceert alternatief voor Deurne

Groen heeft een alternatief plan klaar voor Deurne. Een snelle heraanleg van het Hart van Deurne en het Wim Saerensplein, een doordacht fietsbeleid met extra fietsstraten en meer inspraak voor de Deurnenaars vormen de belangrijkste uitgangspunten.
Nu donderdag ligt de budgetwijziging ter stemming voor op de districtsraad in Deurne. Groen zal deze enkel goedkeuren als de meerderheid ingaat op de nieuwe groene voorstellen. Volgens de partij focust de huidige N-VA-CD&V-Open VLD-meerderheid – die in Deurne de facto een minderheid is – te veel op éénmalige onderhoudswerken en te weinig op de echte uitdagingen in Deurne. “Deurne kampt met een toenemend aantal inwoners, vergrijzing én verjonging”, legt Groen-fractieleider Walter Verbruggen uit. “Met ons alternatief plan willen we daar op inspelen en de basis leggen voor een duurzame toekomst voor Deurne.” 
Groen pleit onder meer voor een snelle heraanleg van het Hart van Deurne en het Wim Saerensplein. “Dit plein biedt veel mogelijkheden in een dichtbevolkte buurt waar inwoners van uiteenlopende leeftijd en verschillende afkomst naast elkaar wonen”, aldus Verbruggen. “Het concept om van dit plein en zijn omgeving iets te maken is al uitgewerkt in de vorige legislatuur, toen Groen in de meerderheid zat. We moeten dit dus enkel in gang zetten.”
Groen wil ook dat er in Deurne meer aandacht gaat naar een doordacht fietsbeleid met goed gekozen fietsstraten en conflictvrije punten. “Wij zijn voorstanders van het STOP-principe: bij iedere ingreep in een verkeerssituatie moet de eerste aandacht naar fietsers en voetgangers gaan”, vindt de fractieleider van Groen. “Nog een belangrijk punt voor ons is meer aandacht voor communicatie en participatie. De buurtmobiel die vandaag bestaat, is onvoldoende. Wij pleiten voor een inspraakmodel dat veel verder reikt en effectief tot bij de mensen komt.  Zo denken wij onder meer aan vliegende colleges, wijkbudgetten en een burgerbegroting.”

Walter Verbruggen, fractieleider,
Karen Maes, Arfan Saber en Oussama El Aboussi raadsleden Groen Deurne

15 juni 2015

Districten Deurne en Borgerhout moeten verkeerssituatie rond scholen Te Boelaerpark samen aanpakken

De verkeerssituatie rond heel het Te Boelaerpark, waarin onder meer de Vlinderboomschool gevestigd is moet door de districten Borgerhout en Deurne samen aangepakt worden.  Anders is het enkel wachten op het volgende zware ongeval met jonge schoolgaande kinderen.  De oudervereniging van de Vlinderboom en Groen Borgerhout zijn in elk geval in actie geschoten.
Zie artikel GVA van vandaag:
http://www.gva.be/cnt/bljva_01730463/oudervereniging-vlinderboom-en-groen-borgerhout-vragen-opnieuw-verkeerslichten-aan-gitschotellei
Het betreft volgende straten (en hun zijstraten) in Borgerhout en Deurne rond het Te Boelaerpark waar er ingangen zijn die naar de school leiden:
Artur Matthyslaan, Jozef Verbovenlei, Boekenberglei, Van Hersbekelei, Cruyslei, Gitschotellei, Karel De Preterlei en de Karel van de Woestijnelei.

09 juni 2015

Duo-interview co-voorzitters Groen Deurne: Mieke Vogels en Bob Reijnders samen sterk in Deurne

“We moeten blijven investeren in dromen”
Meer dan dertig jaar ervaring naast een jong vat vol enthousiasme. Groen-boegbeeld Mieke Vogels heeft er in Deurne sinds kort met Bob Reijnders een co-voorzitter bij. Samen zetten ze de lijnen uit en bereiden ze Groen-Deurne voor op de generatiewissel die voor de deur staat. En het gaat goed: het ledenaantal groeit, de strijdvaardigheid zit er dik in. “Onze samenleving botst op haar grenzen en dat stimuleert de creativiteit”, klinkt het eensgezind. “Er broeit iets, we staan op een keerpunt. Ringland is daar een mooi voorbeeld van. Als groene partij moeten we de motor zijn van de dromen die groeien van onderuit.”
De verontwaardiging over het huidige centrumrechtse beleid maakt de drang om het anders te doen groot. Het geloof in een groenere, sociale toekomst is rotsvast. ‘Het kan anders’ is de boodschap die ook vanuit Deurne klinkt. “We leven in een tijd die zichzelf voorbij holt”, zegt Bob. “De druk die we onszelf opleggen is enorm: een mooi huis, een job die veel geld en aanzien oplevert, de hipste kleren, een verre reis hier, een citytrip daar … alles moet perfect zijn om te voldoen aan het ideaalbeeld. Er is geen ruimte meer om te falen en dat maakt veel mensen ongelukkig. Toen ik enkele jaren geleden door een moeilijke periode ging en mijn job verloor, ben ik noodgedwongen veel bewuster gaan leven. Doordat ik het financieel niet makkelijk had, ging ik nadenken over de manier waarop ik in het leven stond. Ik ging andere prioriteiten stellen. Vind ik het normaal om vijftig uren per week te werken? Word ik daar gelukkig van? Veel mensen worden versmacht door de standaarden die ze zichzelf opleggen.”
Bob besefte dat het ook anders kon. Wat minder hollen, wat meer ademruimte, meer vrijheid. Om zijn visie kracht bij te zetten, besloot hij zich te engageren voor Groen. Twee maanden voor de verkiezingen van mei 2014 kwam hij in het campagneteam van Antwerpen terecht. “Het was meteen ‘vollen bak’, maar ik voelde me er helemaal op mijn plaats”, herinnert hij zich alsof het gisteren was. “Ik kwam mensen tegen die ik anders nooit zou hebben ontmoet. Mensen die op dezelfde manier in het leven stonden, die met dezelfde vragen zaten. Dat gaf me veel vertrouwen. Toen Mieke en Kristien (Kristien Dhondt, de secretaris van Groen Deurne, nvdr) me vroegen om lid te worden van de kerngroep in Deurne, hoefde ik niet lang na te denken.”
Hoe voelt het om in de voetsporen te treden van een politiek boegbeeld als Mieke Vogels?
Bob: “Het doet me ongelooflijk veel deugd om op zo’n korte tijd zoveel vertrouwen te krijgen. En het is een fantastische kans om het voorzitterschap samen met Mieke op te nemen. Ik moet nog veel leren, maar ik kan leunen op sterke schouders. Walter Verbruggen (districtsraadslid en voormalig schepen in Deurne, nvdr) is al bijna twee  decennia één van de sterkhouders in de districtsraad. Karen Maes (districtsraadslid en secretaris van Groen Antwerpen, nvdr) is een groot talent vol ambitie. En met Kristien hebben we de meest geweldige secretaris die je je kan dromen. Zij is onze vertrouwenspersoon en zorgt voor de samenhang in onze ploeg. Ze slaagt er ook als geen ander in nieuwe leden een welkom gevoel te geven. Onze leden zijn allemaal vrijwilligers, het is belangrijk dat je ze ruimte geeft om hun ding te doen zonder ze te veel te pushen. Kristien heeft een goed oog voor dit soms precaire evenwicht. Als toekomstig voorzitter neem ik daar een voorbeeld aan. Politiek is een wereld van ego’s, er lopen enkel mensen rond met een uitgesproken mening. Ik wil alle leden de ruimte geven om die mening op een respectvolle manier te uiten.”

Mieke, je hebt meer dan dertig jaar meegespeeld op het hoogste politieke toneel. Wat betekent de lokale politiek voor jou?
Mieke: “Ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat ik het meeste voldoening heb gehaald uit de vijf jaar dat ik schepen was in Antwerpen. Ik heb in die periode veel kunnen realiseren. Op districtsniveau is dat anders. Deurne is vaak afhankelijk van wat er in de stad wordt beslist. Maar dat betekent niet dat je er geen rol van betekenis kan spelen. Walter is al achttien jaar actief op districtsniveau, waarvan twaalf jaar als schepen. Ik kijk met veel respect naar de manier waarop hij die functie invult. Walter is een man van het volk, hij hoort en voelt wat er leeft. Mensen willen een aanspreekpunt hebben, een gezicht zien. Dat is de kracht van het lokale niveau.”
Bob knikt enthousiast. “Tijdens de campagne heb ik gevoeld hoe belangrijk het is om de straat op te gaan. Dat wil ik meer doen: infoavonden organiseren, debatteren, tussen de mensen staan. Er borrelt van alles van onderuit, dat voelen we iedere dag. Het is toch prachtig dat een idee als Ringland is ontstaan op café?! Bedacht door enkele vrienden die filosofeerden over een betere toekomst voor Antwerpen. Uitgetekend op een bierviltje en enkele maanden later goed voor meer dan 11.000 man op straat. Ik word daar emotioneel van.”

Betekent Ringland de start van een nieuwe periode voor Antwerpen?
Mieke: “We botsen op de grenzen van de groei en de zwakkeren blijven achter. Maar de tegenbeweging is volop op gang aan het komen. Ik zie heel veel solidariteit groeien van onderuit. Kijk maar naar de deelinitiatieven en samenhuisprojecten die als paddenstoelen uit de grond schieten. Daaruit blijkt dat het ook anders kan, en dat stemt me heel positief. Ringland is zo mooi omdat het zo concreet omschreven en berekend is. Wat eerst een droom leek, wordt daardoor plots haalbaar. Ik ben er ook van overtuigd dat echte verandering vanuit de steden zal groeien. Steden worden als eerste geconfronteerd met alle uitdagingen van deze tijd: lawaai, verkeer, vervuiling, overbevolking, gebrek aan openbare ruimte … Die problemen zetten aan tot creativiteit en nieuwe ideeën. Groen heeft de belangrijke taak hier de woordvoerder van te zijn. In het Oosterweel-dossier speelt Wouter Van Besien die rol op een heel geloofwaardige manier.”

Bob: “Groen moet blijven investeren in die dromen. Ringland is een mooi voorbeeld, maar ik denk bijvoorbeeld ook aan de slimme kilometerheffing of het basisinkomen. Dergelijke ideeën gaan nu misschien tegen de stroom in, maar binnen een paar jaar ziet iedereen dat ze zo zot nog niet zijn. Zo gaat het vaak met de ideeën van Groen. Wij hebben de plicht vooruitstrevend te zijn, dat is de reden dat ik voor Groen kies.”
Mieke: “Na het trauma van 2003 zijn we als partij terughoudender geworden. Ik vind het belangrijk om soms dingen op tafel te leggen om het debat te starten. Over het autobezit om maar iets te noemen. We hebben altijd gezegd dat we het autogebruik moeten afremmen en niet het autobezit. De gemiddelde wagen rijdt 55 minuten per dag. Dat betekent dat hij meer dan 23 uur per dag stilstaat en enkel ruimte inneemt. Je moet  vandaag de vraag durven stellen of het tot de kerntaken van een overheid behoort om ervoor te zorgen dat er voor iedere auto een gratis parkeerplaats voor de deur beschikbaar is? Moeten we het aantal parkeerplaatsen niet beperken tot één per gezin? Of kunnen we, zoals in Den Haag, het autobezit koppelen aan het bezit van een inpandige parkeerplaats? Dergelijke discussies moeten we durven voeren. In een stad als Antwerpen is er een ware strijd gaande om de openbare ruimte. Met het huidige N-VA-bestuur is het ondenkbaar om ook maar iets van die ruimte af te nemen van koning auto. Je zou die ruimte ook net zo goed anders kunnen inrichten, in functie van spelende kinderen, bijvoorbeeld.”

Een ander heikel dossier in Deurne is de luchthaven …
Mieke: “Met Groen hebben we altijd gezegd dat het luchtverkeer om milieuredenen en lawaaioverlast moet worden teruggedrongen. Tijdens de onderhandelingen voor de Vlaamse regering in 1999 was ‘Deurne Dicht’ één van onze breekpunten. Na lang onderhandelen hebben we toen een compromis gesloten met de liberalen en de socialisten om van Deurne een kleine businessluchthaven te maken in functie van de haven en de diamantsector. Dit onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de luchthaven zelf bedruipend zou worden zodat er geen belastinggeld meer naartoe zou gaan. Hoewel deze afspraken nooit zijn herzien, krijgt de huidige uitbater het van deze centrumrechtse regering gedaan om er opnieuw een commerciële luchthaven van te maken. Deze regering blijft vandaag dus belastinggeld pompen in een luchthaven die al twintig jaar verlieslatend is, en dit omwille van één bedrijf. Dit dossier tart alle verbeelding.”
Bob: “Het is ook ongelooflijk jammer als je kijkt naar wat de mogelijkheden zijn. Wat een ruimte daar ligt, op een zucht van de stad. In Berlijn pakken ze het helemaal anders aan. De oude Tempelhof-luchthaven is er nu terug van de mensen. Aan het gebied zelf is niets veranderd. De oude landingsbanen worden er gebruikt om op te fietsen, te wandelen, te skaten, te vliegeren … noem maar op. Het bruist er van het leven en op het domein geven mensen samen vorm aan nieuwe initiatieven. Ik geloof erg in de kracht van mensen. Geef hen toch wat meer vertrouwen. Je zal zien dat als je het domein van de luchthaven van Deurne terug aan het volk geeft, er iets moois uit groeit.”
Mieke, betekent de komst van Bob jouw afscheid van de politiek?

Mieke: “De verantwoordelijkheid van Bob is groot, want we staan in Deurne voor een generatiewissel. Verschillende vaste waarden zullen er na de verkiezingen in 2018 niet meer bij zijn. Gelukkig staan er verschillende jonge mensen klaar om het roer over te nemen. Het is mee aan Bob om die ploeg verder uit te bouwen. Het is een enorme luxe dat we die uitdaging samen kunnen aangaan. In de politiek krijg je niet vaak de kans om je kennis en ervaring geleidelijk door te geven. Meestal is het van de ene dag op de andere gedaan. Het is de bedoeling dat Bob het voorzitterschap in de toekomst overneemt, maar we nemen hier rustig de tijd voor. En wat mezelf betreft? Ach, ik ben al meer dan dertig jaar lid van Agalev en Groen. Ik zal dit ook altijd blijven. Eigenlijk ben ik niet zo bezig met de toekomst. Zet mij in waar ik nodig ben, dat is mijn filosofie … En als dat niet gebeurt, dan dring ik mezelf wel ergens op (lacht aanstekelijk).”

25 mei 2015

24 mei 2015

Groene voorstellen goedgekeurd in districtsraad

1. De begrotingswijziging die het districtscollege wilde voorstellen werd verdaagd omdat de vroegere krappe meerderheid geen meerderheid meer heeft.  Dit was een kans om alternatieve voorstellen per fractie in te dienen, wat we dan natuurlijk ook gedaan hebben.  Enkele alternatieve begrotingswijzigingen van de oppositie die goedgekeurd werden. 
Enkele grote punten:
- beginnen met de plannen voor de heraanleg van het Wim Saerensplein
- uitvoeren van het project hart van Deurne dat opgestart werd door het vorige college
- meer budget voor laagdrempelig open jeugdaanbod
- een jeugdhuis in Deurne

2. Er zijn twee interessante adviezen goedgekeurd door de voltallige oppositie.
* Een advies rond een zone 30 op de Turnhoutsebaan:
De Turnhoutsebaan in Deurne blijft ook na de heraanleg een pijnpunt op het vlak van verkeersveiligheid. Vooral het smalste deel tussen het Cogelsplein en de Leeuwlantstraat baart ons veel zorgen. Niet alleen auto's, maar ook bussen en trams van De Lijn, razen soms genadeloos door deze straat. Na de wetswijziging die het aanbrengen van zebrapaden quasi onmogelijk maakt, weten voetgangers en fietsers niet meer waar en hoe ze veilig moeten of kunnen oversteken. De voorstellen en vragen die we in het verleden reeds indienden, krijgen geen duidelijk antwoord of afdoende oplossing.
Daardoor vinden we dat de bevoegde diensten en personen hun verantwoordelijkheid moeten nemen en stellen we meteen voor om in dit gedeelte een 30 km-zone in te richten. Desnoods kan men zoals in andere steden en gemeenten aan het begin een speciaal licht plaatsen dat snel rood wordt als de aanstormende voertuigen de snelheidslimiet overschrijden. Ze worden dan meteen verplicht in te houden en te stoppen. Zo kunnen we toch minstens voorkomen dat al te zware ongevallen gebeuren. 
Uiteraard blijft het daarbij noodzakelijk dat voldoende toezicht en controle wordt voorzien, een uitgelezen taak voor de politie, die er zal zijn waar - en wanneer - je hen nodig hebt.
Artikel 1 : de districtsraad van Deurne stelt om het deel van de Turnhoutsebaan tussen het Cogelsplein en de Leeuwlantstraat als zone 30 in te richten, eventueel gepaard gaande met veiligheidslichten die op rood springen als aankomend verkeer deze snelheid overschrijdt. 
Artikel 2 : dit voorstel heeft geen financiële gevolgen voor het budget van het district.

* Een tweede advies, is dat de stad het plan van Ringland moet steunen, werd door de voltallige oppositie goedgekeurd:
Op 27 en 28 april werd in de Roma het Plan van Ringland gepresenteerd voor een talrijk publiek. 
Opvallend waren daarbij de constructieve ideeën en berekeningen die in dit plan als een haalbaar en betaalbaar voorstel naar voor geschoven werd. 
Ook voor de bewoners van Deurne heeft dit plan grote voordelen. Niet alleen op het vlak van mobiliteit voor al wie richting stad of verder willen vertrekken of terug naar Deurne wil komen, maar ook op het vlak van reductie van lawaai en fijnstof en van het creëren van meer open ruimte scoren de studies hoge punten. Sterk is zeker ook dat de intunneling van het razende verkeer door ons Rivierenhof ingecalculeerd werd in dit plan, waardoor Deurne weer een geheel wordt met veel nieuw groene ruimte. 
We stellen voor dat de districtsraad dit plan volmondig steunt en het stadsbestuur aanmaant om snel de kaart te trekken van deze voorstellen. 
Artikel 1 : de districtsraad stelt voor aan het stadsbestuur om het Plan van Ringland mee te steunen en aan de Vlaamse overheid advies te geven om deze voorstellen te onderzoeken en uit te werken. Zo kunnen we komen tot echte oplossingen voor de vele problemen die de ring momenteel veroorzaakt.
Artikel 2 : dit voorstel heeft geen financiële gevolgen voor het district. 


16 mei 2015

Smet op geslaagde herinrichting Herentalsebaan.

De voet- en fietspaden op de Herentalsebaan werden een tijd geleden mooi heraangelegd maar op 1 kruispunt werd er toch een een misser van formaat gescoord.
Aan de oversteekplaats ter hoogte van het Mestputteke is de situatie er voor de voetgangers inderdaad niet op verbeterd maar verslechterd.  Er is zelfs sprake van een gevaarlijke toestand.
Het oude zebrapad is het zebrapad aangelegd in klinkers, dat ligt er nog steeds, maar dat wordt nu onderbroken door een vluchtheuvel met hoge boorden.  Dat is niet alleen verwarrend want niets wijst uit dat dat zebrapad niet meer gebruikt mag worden.
Het nieuwe (aan de voetgangerslichten), met verf geschilderd, is amper nog te zien.  De kasseien werden daar niet vervangen door klinkers of asfalt, wat zeker bij de tramsporen grote problemen veroorzaakt met rollators, steps, kinderwagens, … (alles met kleine wieltjes) die klem kunnen raken in de brede gleuven.. 
Aan de overzijde van de Herentalsebaan/Boterlaarbaan ligt een rusthuis, daar zijn heel wat mensen met rollators.
Kortom, een slordige afwerking te wijten aan een ondoordachte planning.

Het district moet hier bij deze onveilige toestand onmiddellijk actie ondernemen en niet wachten op de overdracht van de voormalige gewestweg naar de stad. Op alle andere kruispunten werd het fietspad en zebrapad op de rijweg wel heraangelegd.15 mei 2015

Speelplein 't Schijntje moet wijken tijdens aanleg Hollandse Knoop voor Oosterweelverbinding.

Kom naar de infoavond van Groen op maandag 25 mei in Salle Jeanne (Cogelsplein Deurne)
Meld je komst via facebook https://www.facebook.com/events/101868753482643/?ref=3&ref_newsfeed_story_type=regular&feed_story_type=17
Klik op de afbeeldingen om ze te vergroten.


Dit moet onder meer wijken voor de aanleg van de Oosterweelverbinding:

13 mei 2015

Infoavond luchthaven Deurne

Groen Antwerpen organiseert een informatieavond over de luchthaven van Deurne op vrijdag 5 juni 2015 om 20 u. in zaal Paroza, Bachuslaan 67-71 in Berchem (vlakbij Zurenborgbrug)
Klik op de afbeeldingen hieronder om ze te vergroten.

Je kan je aanwezigheid melden via dit facebookevent:
https://www.facebook.com/events/956953701015876


29 april 2015

Waarom staat Groen Deurne onverkort achter Ringland:Het Oosterweeltracé biedt geen oplossing voor de verkeersknoop, een filevrij Antwerpen is met de huidige evolutie in de mobiliteit een illusie. De slogan "nu de spade in de grond" is enkel een holle frase. De bouw van de Oosterweelverbinding duurt minstens 10 jaar en zal tijdens het bouwen al grote verkeershinder veroorzaken, maar eigen studies van de BAM en het Vlaams Verkeerscentrum tonen aan dat er ook na de bouw gezien de te verwachten verkeerstoename heel snel opnieuw files zullen ontstaan.  Ondertussen is het geld echter wel op en zitten we met keuzes (derde scheldeoeververbinding vlak bij het centrum van Antwerpen) die de komende decades het verkeer naar de stad blijven leiden.

Oosterweel maakt Ringland onmogelijk.
Bovendien is het concept van het Oosterweeltracé met zijn ingewikkelde verkeersknooppunten (bv. Hollandse knoop tussen Borgerhout en Deurne) niet compatibel met het Ringlandconcept (nieuwe Singel bovenop de stadsring ipv. ernaast, scheiden van doorgaand (vracht-)verkeer van het lokaal verkeer via ondergrondse stadsring).

Het Oosterweeltracé biedt geen oplossing voor de huidige échte uitdaging: de leefbaarheid op het vlak van gezondheid van de Antwerpenaar verbeteren en dus lawaai en luchtverontreiniging terugdringen. Ook heeft de stad nood aan inbreiding om de verwachte groei van het aantal inwoners op te vangen. Oosterweel maakt dit onmogelijk omdat net door de blijvende lawaaioverlast en luchtvervuiling een gigantische oppervlakte niet beschikbaar is voor de Antwerpenaar (kijk naar de huidige onbereikbare open ruimte van de spaghettiknoop aan Antwerpen-Zuid of het knooppunt tussen ring en E313).
Van de herwonnen ruimte bovenop de ingetunnelde ringwegen kan 24 % ontwikkeld worden voor wonen, kmo, scholen, ziekenhuizen en de rest is toegankelijke open ruimte voor sport, wandelen en groen (verbinding tussen Brilschans en Wolvenberg).
De ring die nu Antwerpenaars verdeelt zal een plaats worden waar de Antwerpenaar naar toe trekt.

Samengevat
Het is géén én-én verhaal zoals de Vlaamse regeringspartijen willen doen geloven, Oosterweel maakt Ringland onmogelijk en gaat voorbij aan het belangrijkste voor de Antwerpenaar: een leefbare stad. Eerst Ringland realiseren en als er daarna nog nood blijkt aan bijkomende verkeersinfrastructuur, dan kunnen de oplossingen van het Meccano-tracé overwogen worden.
Oosterweel is niet de stilstand realiseren, maar zelfs meer, het is een achteruitgang, het is een concept van de vorige eeuw. Ringland is de toekomst.

17 april 2015

Klacht bij Agentschap Inspectie RWO over de aanleg van een niet vergunde parking op luchthaventerreinen Antwerpen

Aangezien de luchthaven van Deurne op het grondgebied van 3 gemeenten ligt, en de nieuwe parking gesitueerd is op het deel van de stad Mortsel, diende Groen Mortsel een klacht in.

Klacht bij Agentschap Inspectie RWO over de aanleg van een niet vergunde parking op luchthaventerreinen Antwerpen – donderdag 16 april 2015

Bij deze dienen wij officieel een klacht in bij het Agentschap Inspectie RWO over de aanleg zonder vergunning  van een nieuwe parking voor 520 auto’s op de terreinen van de Antwerpse luchthaven, grondgebied Mortsel. Hiermee stijgt in één klap het totaal aantal parkeerplaatsen op de luchthaven van 260 nu naar 880 binnenkort. Bestaande P1 behoudt hetzelfde aantal parkeerplaaten, P2 wordt uitgebreid, P3 – onderwerp van de klacht – is nieuw.
1   
            Plaats bezoek
Op vrijdag 10 april 2015 doen we een plaats bezoek via de Luchthavenlei kant Mortsel naar de plaats waar de uitbater van de luchthaven van Antwerpen een nieuwe parking plant voor 520 auto’s. We hebben dat via de media vernomen en vragen ons af of er een bouwvergunning is voor de aanleg van zo’n grote en nieuwe parking. Eerder die dag hebben we de secretaris van Mortsel Eva Wuyts gevraagd of de stad Mortsel iets vernomen heeft over de aanleg van een parking op Mortsels grondgebied. Uit haar antwoord blijkt dat de stad Mortsel niet op de hoogte gesteld is.
De stad is in deze uiteraard niet de vergunningverlenende overheid, maar heeft ook geen vraag gekregen om een advies te geven in het kader van een bouwaanvraag.
Ter plaatse zien we dat de werken voor de aanleg van een parking begonnen zijn. We zien dat er een omheining geplaatst is op de contouren van de aan te leggen parking, we zien verschillende graafmachines, we zien een ontwortelde boom, paaltjes die vermoedelijk de contouren aangeven van de rotonde en we stellen vast dat er langs de Luchthavenlei een brede werftoegang gemaakt is.
2    
     Informatievergadering
De volgende dag – op zaterdag 11 april 2015 – gaan we om 13.00 uur naar een informatievergadering die de uitbater van de luchthaven organiseert voor omwonenden. Daar vragen we de uitbater of hij een bouwvergunning heeft voor de aanleg van een nieuwe parking voor 520 auto’s op Mortsels grondgebied. Hij antwoordt dat een stedenbouwkundige vergunning niet nodig is en baseert zich daarvoor op een Besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 (het zogenoemde “vrijstellingenbesluit”) dat een vrijstelling van stedenbouwkundige vergunning voorziet voor de herinrichting van al ingerichte terreinen (zoals luchthavens) als de herinrichting eigen is aan de functie van het terrein (Hoofdstuk 8, 8.1, °8).
3   
      Vrijstellingenbesluit niet bedoeld voor aanleg grote en nieuwe parking
We hebben het besluit nagelezen, ook de verklarende nota aan de Vlaamse Regering die bij het besluit hoort. Zo staat er o.m. in de verklarende nota aan de Vlaamse Regering :
-          “Gelet op de aard van de terreinen en de welomschreven voorwaarden opgesomd in artikel 8.2. kan in alle redelijkheid geoordeeld worden dat de ruimtelijke impact van dergelijke handelingen beperkt is.” Onze bedenking : de ruimtelijke impact van de aanleg van een nieuwe parking voor 520 auto’s is allesbehalve beperkt. De impact is groot.
-          “Vormen van herinrichten van een reeds ingericht terrein zijn : de her aanleg van paden in een openbaar park/de plaatsing van speeltoestellen en zitbanken op een speelterrein/het plaatsen van een nieuwe attractie in een pretpark/de her aanleg van een vergund voetbalterrein/het plaatsen van zitbanken op een golfterrein/het plaatsen van picknick accommodatie binnen een provinciaal recreatiedomein/herschikken van brandstofbevoorradingsstructuur op een luchthaventerrein/…” Onze bedenking : de aanleg van een nieuwe en grote parking is hier niet als voorbeeld opgenomen. De aanleg van een parking voor 520 auto’s heeft ook een veel grotere ruimtelijke impact dan de opgesomde voorbeelden.

Uit de verklarende nota aan de Vlaamse Regering leiden we af dat de aanleg van een grote en nieuwe parking niet strookt met de geest van het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010. Ook niet met de geest van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening want een particulier moet wel een stedenbouwkundige vergunning hebben voor bijvoorbeeld de aanleg van een parkeerplaats in zijn of haar voortuin.

4      Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen.
We hebben ook nagetrokken welke GRUP’s  (Gewestelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen) van kracht zijn op het gebied. Zowel het Gewestelijke RUP Afbakening Grootstedelijk Gebied Antwerpen als het Gewestelijk RUP omleiding R11 luchthaven Deurne laten de aanleg van een parking toe maar de voorschriften van de GRUP’s sluiten de aanleg van een parking niet uit van een stedenbouwkundige vergunningsplicht.

Conclusie
We zijn van oordeel dat er voor de aanleg van een nieuwe parking voor 520 auto’s een stedenbouwkundige vergunning nodig is.  Vermits er geen vergunning is, is er sprake van een bouwinbreuk die onmiddellijk gestaakt moet worden.  We vinden dat er binnen een stedenbouwkundige vergunning minstens onderzocht moet worden wat de mobiliteits- en veiligheidsimpact is op zowel de woonwijk rond de vertrekhal van de Antwerpse luchthaven als op de Krijgsbaan (R11). Ook een openbaar onderzoek lijkt ons de logica zelve.
We verwijzen ook naar het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 waarin staat dat als de stedenbouwkundige aanvraag betrekking heeft op het aanleggen van tenminste 200 parkeerplaatsen, een mobiliteitsstudie verplicht is. We verwijzen ook naar het Besluit van de Vlaamse Regering van 9 mei 2000 waarin staat dat voor het aanleggen of het inrichten van een grond van meer dan 500 m2 er een openbaar onderzoek moet georganiseerd worden.

Ingrid Pira, gemeenteraadslid Mortsel en fractieleider, 0478214504
Walter Duré, gemeenteraadslid Mortsel
Annemie Huygh, gemeenteraadslid Mortsel
Kristel Verrelst, gemeenteraadslid Mortsel
Raymond Boudewijns, gemeenteraadslid Mortsel
Elise Van der Linden, gemeenteraadslid Mortsel
Peter Mous, gemeenteraadslid Mortsel

Mortsel, 16 april 2015

24 maart 2015

De Grote Parade zondag 29 maart

Het kan anders. Al sinds de start van de nieuwe regeringen is dit ons motto. Want met het verhaal dat het allemaal slecht is en dat we allemaal moeten besparen, neem ik geen genoegen. Wij willen meer ademruimte en perspectief voor de mensen.
De burgerbeweging Hart boven Hard houdt om exact dezelfde reden een grote optocht in Brussel. Een parade met 10 hartenwensen voor een socialer en groener beleid.
Ik loop alvast mee, en ik hoop van harte dat jij er ook bij bent.
We verzamelen nu zondag 29 maart aan Brussel Noord.
Haal vanaf 13u00 je gratis badge #hetkananders af aan het verzamelpunt van Groen: aan de voorkant van het station Brussel-Noord.
Wil je meer info, neem dan een kijkje op de site van Hart boven hard.
Je aanwezigheid is belangrijk om een krachtig signaal te geven. Ik hoop je zondag dan ook te mogen ontmoeten.
Hartelijke groeten,
Meyrem

03 maart 2015

Monumentale europese zomereik op Eksterlaar gekapt.

Het is nu duidelijk wat de beloften van projectontwikkelaars waard zijn.  Niettegenstaande beloften aan het actiecomité Groen Eksterlaar dat de boom gespaard zou blijven, werd gisteren één van de mooiste en waardevolste bomen uit het projectgebied Eksterlaar gekapt.  Op de foto hierboven uit betere tijden zie je de eik in het midden van de foto.
Het verplaatsen van de negenstammige esdoorn, een mooi voorbeeld van "façadisme",  was blijkbaar het sein om alle andere bomen "vogelvrij" te verklaren en werden alle bomen op het terrein gekapt.
's Avonds zie je nu dwars door het gebied van zuid naar noord de lichten van de E313, nu besef je pas hoe dichtbij die wel ligt.

01 maart 2015

Ledenactiviteit Groen Deurne: bezoek huis Renaat Braem

Onder leiding van een enthousiaste en deskundige gids van Antwerpen Averechts bezochten we het Renaat Braemhuis in de Menegemlei 23.  Een echte aanrader.  Deurne is ongelooflijk rijk aan architecturaal patrimonium.

27 februari 2015

Districtsraad stemt in met voorstel Walter Verbruggen.Op initiatief van Groen wordt de onveilige fietssituatie op Eksterlaar aangepast!
De verkeerssituatie op een stukje Eksterlaar, meer bepaald tussen Mortselsesteenweg en August Van Putlei (Borsbeek) is al jaren een doorn in het oog. Fietsers, voetgangers en auto's moeten er samen een veel te smalle ruimte delen. Walter Verbruggen deed een voorstel tot besluit in de afgelopen districtsraad. Er werden twee huizen afgebroken waardoor plaats vrijkomt om een rondpunt aan te leggen en nieuwe veilige voet- en fietspaden aan te leggen. De districtsraad keurde dit unaniem goed. Hiervoor zal geld vrijgemaakt worden in het budget van 2016 zodat het kan uitgevoerd worden in 2017

26 februari 2015

Groen wil rotonde op kruispunt Eksterlaar-Mortselsesteenweg

Groen wil rotonde op kruispunt Eksterlaar-Mortselsesteenweg
Het kruispunt van de Mortselsesteenweg en Eksterlaar is al jaren het onderwerp van discussie. Foto: jaa
Groen wil een rotonde en voet- en fietspaden aanleggen op het kruispunt Eksterlaar-Mortselsesteenweg. Walter Verbruggen dient vandaag een voorstel in op de Deurnse districtsraad.

lees verder:
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20150225_01549900

21 januari 2015

Wordt mede-eiser voor de klimaatzaak

Klimaatzaak, rechtszaak uit liefde

logo klimaatzaak print.pngKlimaatzaak stapt naar de rechter om de overheid te dwingen maatregelen te nemen tegen de klimaatverandering.
Ze verwachten niet dat de Belgische overheden vrijwillig aan hun eis tegemoet zullen komen en zijn daarom alvast gestart met het voorbereiden van een rechtzaak.
Hiervoor hebben ze jouw steun hard nodig!
Word mede-eiser en schrijf mee geschiedenis. Reeds 12755 personen willen mede-eiser worden!
Hoe meer mensen tekenen, hoe duidelijker het wordt voor een rechter dat deze klimaatzaak gesteund wordt door brede maatschappelijke schouders.
Het voeren van deze rechtszaak zal u persoonlijk niets kosten, ongeacht de uitkomst. Alleen de leden van vzw Klimaatzaak zijn verantwoordelijk.