28 oktober 2005

Schepencollege beslist voorlopig geen bouwvergunning Eksterlaar

Luchtfoto EksterlaarGroen! Deurne is verheugd dat een aantal fundamentele bezwaren tegen de voorliggende plannen voor de verkaveling van het Eksterlaar door het schepencollege van Antwerpen voldoende zwaarwichtig werden bevonden om voorlopig geen verkavelingsvergunning toe te staan. Zie ook onze eerdere berichten over dit dossier (klik op archief)

27 oktober 2005

Groen! Borsbeek in verzet tegen dwangdictaat vliegveld Deurne
Onze buren van Groen! Borsbeek spannen zich samen met de actiegroep "Boomspotting" in om het natuur- en recreatiegebied Fort III te redden van een kaalslag.

Sinds bijna een jaar bedreigt de luchthaven van Deurne een waardevol Europees beschermd habitat-gebied. Vrijdag 28 oktober vanaf 19.30 u. verzameling aan het Gemeentehuis van Borsbeek, de Robianostraat om de gemeenteraad te steunen in het verzet tegen het dictaat van minister Peeters.

14 oktober 2005

Villa Cabral in Deurne

programma Villa CabralVila Cabral is de verzamelnaam van een aantal ‘zuiderse’ activiteiten die tussen 8 oktober en 1 december in Deurne worden georganiseerd door verschillende verenigingen, buurtwerkingen, diensten en bibliotheken. Kijk zeker eens naar het activiteitenoverzicht, je vindt zeker iets naar je zin.

12 oktober 2005

Erwin Pairon: "Adopteer eens een graf"

Schepen Erwin Paironmonumentale grafzerk op Fredegandus
Schepen Erwin Pairon (Groen!), bevoegd voor begraafplaatsen, werkt aan een adoptieplan voor ,,funerair erfgoed''. Dit wil concreet zeggen dat verenigingen zoals de mensen van het volkskundemuseum in Deurne Dorp de mogelijkheid krijgen om de concessie van niet-beschermde graven over te nemen. Ze krijgen daarvoor een vergoeding. Op de begroting van 2006 is er 250 000 € ingeschreven. Voor graven die als monument beschermd zijn (zoals op het Fredegandusbegraafpark) geldt al een onderhoudsplicht.

"Maar er zijn ook nog een hele hoop graven die toch een zeker belang hebben maar niet geklasseerd zijn. En op die manier proberen we er voor te zorgen dat er meer graven onderhouden worden die toch een zeker historisch of kunsthistorische belang hebben", zegt Pairon.

05 oktober 2005

Eksterlaar: Groen! gaat voor een duurzaam woon-project

Luchtfoto EksterlaarOp dit moment loopt de procedure voor de verkaveling van het projectgebied Eksterlaar. Er worden antwoorden geschreven op de zeer talrijke bezwaarschriften.
Groen! wil deze windstille periode aangrijpen om haar visie op dit project naar voor te schuiven.
Groen! zoekt naar een haalbare en toekomstgerichte oplossing voor de problemen die deze verkavelingsaanvraag met zich meebrengt.
De discussie past binnen een ruimere visie van Groen! Antwerpen op wonen en groen.
Klik hier of op de titel om meer te lezen.

Verenigingen Ruggeveld overleggen over bijzonder plan van aanleg

Het comité 'Site Ruggeveld' die de verenigingen bundelt die een locatie hebben op het Ruggeveld heeft een vergadering gehad over het bpa plan: ‘Rivierenhof- Ruggeveld’ op het kabinet van schepen voor informatie, communicatie, samenlevingsopbouw, emancipatie en sport Chantal Pauwels (Groen!).
Deze plannen (avant-premiére) zijn nog niet defenitief aangezien eerst antwoorden moeten volgen van hogere overheden (Provincie- en Vlaamse overheid).
Na deze antwoorden volgt een consultatie van comité 'Site Ruggeveld'. Mogelijk gebeurt dit in de vorm van 1 vergadering: een wijkoverlegvergadering over het thema.
Pas als deze fase is afgerond kan er een collegebesluit komen.


De garantie dat alle huidige gebruikers kunnen blijven na de uitvoering van dit bpa (en zelfs beter uit de bus komen na dit bpa) werd nogmaals bevestigd.
Het uitvoeren van het plan zal minstens 10 jaar vergen en in fases worden aangepakt.
Na een collegebesluit zal vereniging per vereniging geconsulteerd worden voor de omzetting in praktijk.Meer informatie: comité: 'Site Ruggeveld':

Jan Mertens