15 december 2017

Ledencongres kiest om als Groen naar de districtsraadverkiezingen te gaan.

Begin december hielden we ons eerste ledencongres omtrent de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 waarbij er ook nieuwe districtsraden verkozen worden.

We kozen vijf kandidaten voor het pollcomité. Zij zullen een sterke lijst samenstellen waarmee we naar de verkiezingen trekken. We stemden onze speerpunten af en besloten dat Groen Deurne deze verkiezingen zelfstandig naar de kiezer trekt.

We lichten dit graag kort toe en nodigen je alvast uit om deel te nemen aan ons participatief traject voor het programma. Van februari tot mei plannen we verschillende bijeenkomsten open voor inwoners van Deurne, handelaars en bedrijven in Deurne en middenveldorganisaties van Deurne. Want voor de opbouw van ons programma hebben we jullie inbreng nodig!

Als Groen naar de kiezer.
Groen Deurne trekt als Groen naar de kiezer en heeft ervoor gekozen niet als het progressief bondgenootschap Samen, zoals op stadsniveau, of in kartel, zoals we dat deden in 2006 en 2012, op te komen.

Bij Groen leeft de overtuiging dat een kartel niet het uitgangspunt moet zijn.
We zijn aparte partijen, met een eigen politieke werking en visie. Samen opkomen moet een duidelijke meerwaarde bieden.

Dat is er op stadsniveau zeker en vast. We willen daar een ander beleid. Een beleid dat socialer, groener en duurzamer is. Als oppositiepartijen willen we samen met onafhankelijken daarvoor strijden.

In Deurne verschilt de context. Hier hebben we al aangetoond dat het anders kan! Door het openbreken van het bestuursakkoord in 2016 door Groen, hebben we een menselijker en groener programma voor de Deurnenaren kunnen bewerkstelligen.

Onze schepen van Groen Karen Maes is een bekend gezicht geworden in Deurne. Zij werkt nu al 1,5 jaar op verschillende beleidsdomeinen en realiseerde o.a. de buurtbabbels, buurtbudgetten en de buurtmobiel. Hierdoor is de inspraak en inbreng van de Deurnenaar op het lokaal beleid aanzienlijk verbeterd.

Deurne heeft dankzij Groen de eerste stappen gezet naar een bijenvriendelijke gemeente door het plaatsen van bijenkasten en duurzame groenplantsoenen.
Voor senioren maakt ze zich sterk door de ontwikkeling van de zilverlussen. Dit zijn routes op maat van iedereen die moeilijker te been is, waarbij extra aandacht is voor veilige voetpaden, op- en afstappen op het trottoir en voldoende rustpunten onderweg. En misschien ben je de fietstaxi ook al tegengekomen?

In de strijd tegen kinderarmoede maakt ze budget vrij voor groente en fruit op school. En zo zijn er nog tal van voorbeelden te vinden.

De progressieve en constructieve rol die Groen in de oppositie opnam, heeft ze in de meerderheid doorgezet. Ook op domeinen waar we geen bevoegdheden hadden, hebben we ons laten gelden. Denk maar aan de tarieven van het nieuwe zwembad aan de Ruggeveldlaan, het onderzoek naar de conflictvrije kruispunten voor veilig (fiets)verkeer, de heraanleg van de Herentalsebaan en de studie naar veilige routes naar speelpleinen op maat van kinderen.

Groen Deurne gaat daarom graag door om van Deurne een mooier district te maken, waar het prettig is om te wonen. We zullen ons blijven inzetten om de 20 buurten warmer, kind- en seniorvriendelijker en duurzamer te maken. We kijken daarbij uit naar de samenwerkingen met alle democratische partijen om dit te verwezenlijken.

Help jij mee?
Een verkiezing winnen doe je niet alleen en daarom nodigen we iedereen uit om zich uit te spreken voor Groen Deurne.
Dat kan op veel mogelijke manieren, bijvoorbeeld door input te leveren op één van de activiteiten, door mee te helpen flyers in bussen te steken, door een affiche op te hangen, door onze berichten op Facebook te liken en/of te delen, of door je kandidaat te stellen.

17 november 2017

Groene plannen in 2018

In 2018 zet Groen Deurne haar derde jaar mee besturen in, dat meteen ook het laatste jaar is van deze legislatuur. Pas in de helft ervan stapten we in de meerderheid, om ons vol overtuiging in te zetten voor een groener en socialer beleid in Deurne. Met de goedkeuring van de budgetten voor 2018 gisteren op de districtsraad, is het daarom tijd voor een stand van zaken!

Schepen Karen Maes realiseerde de afgelopen jaren onder meer de opstart van buurtbudgetten en buurtbabbels, de eerste bijenkasten en honing, de mantelzorgpremie om mensen langer thuis te laten wonen, en de introductie van de fietstaxi voor mensen met een kwetsbare mobiliteit. Daarnaast zijn verschillende projecten in de strijd tegen armoede in gang gezet: fruit en soep op school, en mobiele pretloketten die iedereen het basisrecht op vrije tijd garanderen.

Het budget voor 2018 dat gisteren goedgekeurd werd geeft ons de kans om op die thema’s verder te werken, maar ook om nieuwe groene en sociale accenten te leggen.
Zo blijven we inzetten op duurzame vergroening. Onder meer in de Van Havrelei en Oude Bosuilbaan versmallen we de straat en creëren we een extra groenstrook met heesters en vaste planten.

We gaan resoluut voor een bijenvriendelijk district en plaatsen op twee locaties nieuwe bijenkasten, en werken aan dit project samen met lokale, Deurnese imkers.

We starten met toekomststraten en willen voor september 2018 in minstens twee straten experimenteren met een andere invulling van het openbaar domein. Denk je dat jouw straat een toekomsstraat kan zijn? Neem dan zeker contact op met onze schepen voor Groen Karen Maes, Karen.maes@stad.antwerpen.be

Daarnaast zetten we verder in op vergroening door geveltuinen. Zo komen de Waalhofstraat en Deurne-Dorp Zuid zeker nog aan de beurt.
We verhoogden het budget voor samentuinen, zodat het met ondersteuning en begeleiding van het district een vaste waarde kan blijven in Deurne.

We zetten het speelweefselonderzoek verder en kijken uit naar de concrete beleidsaanbevelingen voor de volgende legislatuur.

We halen het Hart van Deurne onder het stof en beginnen aan het participatietraject van de heraanleg van de Frank Craeybeckxlaan.

En tenslotte maken we een actieplan op tegen vereenzaming bij senioren. Met individuele huisbezoeken in de eerste helft van 2018, zetten we aansluitend al enkele concrete projecten op poten.
We blijven dus volop verder bouwen aan een warm, inclusief en groen Deurne, en aan de toekomst van ons district na 2018!

21 oktober 2017

03 oktober 2017

Groen Deurne is blij met komst Sportoase, maar er moet een zwembad in de Arena-wijk blijven"

"Blij met komst Sportoase, maar er moet een zwembad in de Arena-wijk blijven"
Groen is blij met de komst van het Sportoase-zwembad aan de Ruggeveld in Deurne. “Antwerpenaren kunnen er tegen de stedelijke zwemtarieven komen zwemmen in het sportbad en dat is waar wij altijd voor hebben geijverd. Bovendien was mobiliteit doorslaggevend in de toekenning aan Sportoase. Sportoase zou veel meer gericht zijn op de stad en de regio, dan Studio 100, die zich op het hele land richtte. Sportoase zou haar bezoekers veel meer met het openbaar vervoer of met de fiets aantrekken, ook dát was steeds ons pleidooi.”, zegt Groen-schepen Karen Maes. “Maar dit nieuwe zwembad vormt geen alternatief voor het Arena-zwembad. Meer dan twintig scholen maken gebruik van het Arena-zwembad en de verplaatsing naar de Ruggeveldsite is té omslachtig. Daarom is het noodzakelijk dat er een zwembad in de Arena-wijk blijft.”
Volgens Groen is het de taak van de overheid om voldoende lokale zwembaden te voorzien waar je tegen een democratische prijs een baantje kan trekken. “De komst van een nieuw stedelijk zwembad aan de Ruggeveld is dus zeer welkom”, aldus Groen-gemeenteraadslid Joris Giebens. “Maar om de huidige Bloso-normen te behalen, moesten er in Antwerpen 2 zwembaden bijkomen. En dus is het onverstandig om het Arena-bad, één van de meest intensief gebruikte buurtzwembaden van de stad, te vervangen door het nieuwe zwembad aan de Ruggeveld.”
“Voor de vele scholen in de buurt is Arena het enige zwembad waar ze naartoe kunnen om binnen de tijdspanne van één lesuur te komen zwemmen”, weet Karen Maes. “Ook veel jongeren, gezinnen én ouderen maken gebruik van dit buurtzwembad. Bovendien wordt de verbinding tussen Deurne-Noord en Deurne-Zuid nog steeds niet deftig ontsloten door het openbaar vervoer.”
“Uiteraard beseffen wij ook dat het Arena-bad aan renovatie toe is”, zegt Giebens. “De kostprijs daarvan wordt geraamd op zo’n 6 miljoen euro. Omdat er voor die prijs ook een nieuw zwembad gebouwd kan worden op die plaats, gaat onze voorkeur uit naar een nieuw bad, in combinatie met extra sportruimte, waar ook nood aan is. Mits de nodige politieke wil is dit een haalbaar project.”

Inspraak heraanleg Boekenberglei, Drakenhoflaan en Gitschotellei

De districten Deurne en Borgerhout willen de Boekenbergelei, een deel van de Drakenhoflaan en een deel van de Gitschotellei vernieuwen om de verkeersveiligheid en het comfort van alle weggebruikers te verbeteren. Wie de infomomenten eind september miste, kan opmerkingen doorgeven tot 13 oktober 2017. De infopanelen van het concept zijn te bekijken via www.deurne.be. De ontwerpers gaan met alle opmerkingen verder aan de slag om het definitief ontwerp uit te tekenen voor de Boekenberglei, het deel van de Drakenhoflaan en het deel van de Gitschotellei. 

12 juli 2017

Stem voor Bibliotheek Arena als "Beste Bibliotheek van Vlaanderen en Brussel 2017"

Bibliotheek Arena is een van de 6 genomineerden die kans maakt op de titel Beste Bibliotheek van Vlaanderen en Brussel 2017. Nog tot en met 19 augustus kan het publiek meestemmen. De winnaar wordt in september bekendgemaakt.
Bibliotheek Arena in Deurne is genomineerd voor de 'NBD Biblion Award 2017'. In de eindronde neemt de bibliotheek het op tegen vijf anderen bibliotheken, een per provincie en een uit het Brussels Gewest. De komende maanden worden de zes finalisten op wisselende data en tijdstippen bezocht door mystery guests die de kandidaten beoordelen op gebouw en inrichting, diensten en producten, en service en klantgerichtheid. Wie de winnaar wordt, bepalen de vakjury én het publiek. Van 3 juli tot en met 19 augustus kan iedereen zijn stem uitbrengen op www.bibliotheekblad.be. De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens Informatie aan Zee, het VVBAD-congres op 14 en 15 september in Oostende.

03 juni 2017

Verplaatsing infosessie Oosterweelverbinding

Het district Deurne plande op donderdag 8 juni 2017 een infosessie in verband met de Oosterweelverbinding met intendant Alexander d'Hooge. Door onvoorziene omstandigheden is het reisschema van de intendant gewijzigd. Daardoor wordt de infosessie over de Oosterweelverbinding in cc Deurne verplaatst naar dinsdag 20 juni 2017 in plaats van 8 juni 2017.
Op 15 maart 2017 sloten de Vlaamse Overheid, de stad Antwerpen en de actiegroepen een historisch compromis over de Oosterweelverbinding, het radicaal haventracé en de overkapping van de Ring. Wat betekent dat akkoord voor Deurne? Verdwijnt de E313 onder de grond? En wat met de A102 die het rondpunt van Wommelgem verbindt met de E19? Komt er een op- en afrittencomplex aan de Bisschoppenhoflaan? Wat met de beroemde of ‘beruchte’ Hollandse knoop? Op al die vragen geeft de overkappingsindendant Alexander d’Hooge graag een antwoord tijdens een infosessie op dinsdag 20 juni 2017 in cultuurcentrum Deurne.
Praktisch
• Infosessie Oosterweelverbinding
• dinsdag 20 juni 2017 om 20 uur
• CC Deurne Podium, Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne

02 juni 2017

WOONWANDELING zondag 11 juni 10 u. - 12.30 u.


Groen Deurne neemt je mee op sleeptouw langsheen diverse woonvoorbeelden in Deurne en Merksem. Gemeenteraadslid Joris Giebens licht het huidige woonbeleid op stadsniveau toe.
Steven Wouters, directeur huurders bij Woonhaven, geeft aan het sociale wooncomplex van de Frank Craeybeckxlaan toelichting over de initiatieven in ons district . Via de arbeidershuizen van Confortawijk wandelen we naar de Azijnbrug waar Districtsschepen Karen Maes de plannen van
het district voor de kanaalzone toelicht. In Merksem worden we ontvangen door Lief Vogels. Bij Samenlevingsopbouw is ze verantwoordelijk voor het project Collectief Goed, een nieuw
coöperatief woonmodel dat goede, betaalbare woningen verhuurt aan kwetsbare gezinnen. Afsluiten doen we bij een drankje met Karin Staes, schepen in Merksem. De totale wandeling bedraagt 4,5 km. Terug naar Deurne kan met bus 33.

Praktisch
start wandeling:
Huurderslokaal Woonhaven
Frank Craeybeckxlaan 44
2100 Deurne

DATUM zondag 11 juni 2017
UUR 10u-12u30

01 juni 2017

Zwemmen in Deurne: er beweegt wat!

Mede dankzij Groen Deurne kunnen alle inwoners van Antwerpen in het toekomstige waterpark aan de Ruggeveld aan een democratische prijs een baantje komen trekken. Voor het gebruik van het baantjesbad zullen ze namelijk dezelfde prijs betalen als nu in het Arenazwembad of het zwembad Groenenhoek in Berchem. Ook voor alle Antwerpse scholen én verenigingen geldt dit stedelijke zwemtarief. We zijn blij dat het stadscollege ons advies hierin heeft gevolgd. 

Maar de komst van een groot nieuw recreatief waterpark brengt nog verschillende andere zaken met zich mee, waar we ons met Groen Deurne zorgen over maken. Welke impact heeft zo’n groot waterpark op de mobiliteit en de parkeerdruk in de omgeving? Op welke manier kunnen scholen gebruik maken van dit nieuwe zwemcomplex? Wordt er in de plannen rekening gehouden met de reeds aanwezige infrastructuur in de omgeving zoals het OLT Rivierenhof, het Wijnegem Shoppingcenter en de verenigingen en evenementen in Park Groot Schijn. Ook op die vragen willen we met Groen dringend een antwoord.


Met Groen blijven wij ook pleiten voor het behoud van het Arena-zwembad. Wij vinden namelijk dat zwemmen laagdrempelig én buurtgericht moet zijn. Volgens de huidige Bloso-normen kampt Antwerpen met een tekort aan zwembaden. Om goed te zijn zouden er drie zwembaden moeten bijkomen. De sluiting van Arena staat hier haaks op. Bovendien vormt het een groot probleem voor de vele scholen die er nu gebruik van maken. Het nieuwe waterpark aan Ruggeveld vormt voor hen geen alternatief want het ligt te ver uit de buurt om er binnen de tijdspanne van een lesuur te geraken. Wij vinden dan ook dat beide dossiers - Arena en Ruggeveld – los van elkaar behandeld moeten worden.

15 maart 2017

Oosterweel: Historische overwinning van burgerparticipatie, nu waken dat plannen worden uitgevoerd!

“Dit is een historische overwinning van jarenlange burgerparticipatie en politiek verzet”, reageert Wouter Van Besien. “In dit akkoord zitten belangrijke zaken waar de actiegroepen en Groen al decennia voor ijveren. Een shift richting meer duurzaam vervoer, doorgaand verkeer verder weg van de stad en een overkapping van de Ring. Dat Bart De Wever (N-VA) en de Vlaamse Regering overstag zijn gegaan en eindelijk beseffen dat deze elementen de enige weg zijn naar een gezonde en leefbare stad, bewijst dat consequent oppositie voeren en burgerparticipatie werken.”
Toch blijven er volgens Van Besien ook nog heel wat vragen onbeantwoord en zijn veel van de aangekondigde engagementen niet gegarandeerd. “Jarenlang hebben De Wever en co een nieuwe autostrade door de strot van de inwoners proberen te duwen”, aldus Van Besien. “En veel van de voorstellen uit het akkoord waren tot voor kort onbespreekbaar. Enig wantrouwen is dus op zijn plaats. Die garanties moeten nu stelselmatig worden opgebouwd, en daarin zal de Vlaamse regering zich nog moeten bewijzen. Met Groen zullen wij de waakhond zijn en ervoor zorgen dat de genomen engagementen worden vertaald in concreet en financieel onderbouwd beleid.”
“Zo moet er om de omslag naar duurzame mobiliteit te maken geld worden vrijgemaakt om te investeren in openbaar vervoer”, legt Van Besien uit. “Dit bovenop de middelen die nu al voorzien zijn in het Masterplan 2020. Ook Oosterweel-light, met enkel verkeer dat in de stad moet zijn, moet nog concreet worden gemaakt. Er zal dus minder verkeer in de Oosterweeltunnels moeten rijden, dan aanvankelijk gepland. De hoeveelheid verkeer aan het Sportpaleis zal beperkt moeten worden. Dit betekent dat ook de infrastructuur kleiner kan in Deurne, Merksem, Luchtbal, Dam en Borgerhout, met minder baanvakken en aangepaste op- en afritten. Die intentie is er, maar de concrete uitwerking nog niet.”
Een blijvend probleem situeert zich volgens Groen aan het Oosterweelknooppunt. Van Besien: “Het is essentieel dat het Noordkasteel als groene long van Antwerpen behouden blijft. Die garantie is er vandaag niet.” Ook over Linkeroever en Zwijndrecht zijn er nog heel wat onduidelijkheden. “Hoe zorgen we daar voor een verbetering van de lucht- en levenskwaliteit? De volgende stap moet zijn dat de Vlaamse Regering ook in Zwijndrecht het geweer van schouder verandert en rekening houdt met de terechte bezorgdheden daar. Het stadsbestuur van Antwerpen is wel betrokken bij het akkoord, maar het gemeentebestuur van Zwijndrecht niet, dat is zeer onlogisch.”
Ook over de A102 zit Groen nog met vragen. “Als deze er komt, moet er de garantie zijn dat het in een geboorde tunnel is met compacte op- en afritten en een minimum aan overlast in de betrokken gemeenten.” Volgens Groen ligt er dus nog veel werk op de tafel om deze historische doorbraak ook effectief in de praktijk te brengen. “Wij juichen de vele positieve elementen uit het akkoord toe en zullen ze mee helpen verwezenlijken. In een volgende stap moeten nu ook de gemeenteraden, zowel in Antwerpen als de randgemeenten, als het Vlaams parlement betrokken worden, zodat de convenant door alle democratische partijen gedragen wordt. Dit is het startschot van participatie, niet het einde.”

22 februari 2017

Deurnese tuinen of Hollandse Knoop?

Donderdag 9 maart om 20 u. in zaal Rataplan, Wijnegemstraat 27 in Borgerhout.
Klik op de afbeelding om ze te vergroten.


20 februari 2017

“Plopsaqua is geen alternatief voor Arena-zwembad”

Persbericht Groen Antwerpen en Groen Deurne

Groen pleit voor het behoud van een zwembad in de Arena-wijk. De komst van een Plopsaqua vier kilometer verderop is volgens de partij geen alternatief. “Een gezin met twee kinderen betaalt in het Arena-bad 9 euro voor 1 zwembeurt, in een Plopsaqua is dat 79,80 euro”, zegt gemeenteraadslid Joris Giebens. “Zelfs met een korting van 40% zoals de stad voorstelt, blijft dat 47,88 euro. Een ridicuul hoog bedrag voor wie een simpel baantje wil trekken.”

“Wij zijn niet tegen de komst van een nieuw recreatief zwembad aan Ruggeveld”, legt Giebens uit. “Maar dit mag niet gekoppeld worden aan de sluiting van het Arena-zwembad zoals schepen Ludo Van Campenhout (Open VLD) doet.  Het is namelijk niet de taak van de overheid om te investeren in een commercieel project zoals Plopsaqua. De stad gaat jaarlijks 1.125.000 euro doorstorten aan Plopsaqua . Dat is exact evenveel als wat het kost om het Arena-bad open te houden. De komst van Plopsaqua slorpt al het geld op en daarom moet Arena dicht. Dat is een puur politieke keuze.”

Volgens Groen is het wél de taak van de overheid om voldoende lokale zwembaden te voorzien waar je tegen een democratische prijs kan gaan zwemmen. De sluiting van het Arena-bad staat hier haaks op. “Vandaag maken meer dan twintig scholen gebruik van dit bad”, legt de Deurnese Groen-schepen Karen Maes uit. “De Ruggeveldsite ligt té ver voor deze scholen om een volwaardig alternatief te zijn. Bovendien wordt de verbinding tussen Deurne-Noord en  Deurne-Zuid nog steeds niet deftig ontsloten door het openbaar vervoer.”

“Uiteraard beseffen wij ook dat het Arena-bad aan renovatie toe is”, zegt Joris Giebens. “De kostprijs daarvan wordt geraamd op zo’n 6 miljoen euro. Omdat er voor die prijs ook een nieuw zwembad gebouwd kan worden op die plaats, gaat onze voorkeur uit naar een nieuw bad. Mits de nodige politieke wil is dit een haalbaar project.” Volgens schepen Karen Maes  heeft Deurne inderdaad ook nood aan extra sportfaciliteit. “Maar dit hoeft niet noodzakelijk op de plaats van het huidige Arena-bad. Er zijn ook alternatieve locaties mogelijk in Deurne-Zuid die we kunnen onderzoeken.”

Meer info:
Joris Giebens, gemeenteraadslid Antwerpen (Groen)
Karen Maes, schepen Deurne (Groen)

18 februari 2017

Groen eist veilige route voor fietsers aan werken kruispunt Noordersingel/Turnhoutsebaan

PM Groen Borgerhout/Deurne 17/02: 

De werken aan de Turnhoutsebaan richting Deurne aan tramlijn 10 en de werken voor de heraanleg van de Noordersingel – de voorbereiding voor het BAM-tracé -  zijn volop aan de gang. Tot vorige week hadden fietsers en voetgangers die vanuit Deurne richting Borgerhout en stadscentrum fietsten nog plaats, ’t is te zeggen: ze werden met de voetgangers op het voetpad gepropt. Sinds deze week is zelfs dat niet meer het geval. De autorijstroken hebben alle plaats ingenomen. Fietsers worden langs een haast onmogelijke route gestuurd, die zo slecht is aangeduid dat zelfs de braafste fietser het spoor bijster raakt. Dat zorgt voor levensgevaarlijke toestanden. Groen eist onmiddellijke maatregelen om de veiligheid van voetgangers en fietsers aan de werken te garanderen.

Wie te voet of met de fiets vanuit Deurne richting Borgerhout komt, wordt aan het begin van de brug over de Ring naar de overzijde geleid. Het voetpad en het fietspad zijn op de rijweg geschilderd. Verderop wordt het fietspad afgeleid richting voetpad, dat voetgangers en fietsers in twee richtingen moet opvangen en daarvoor veel te smal is. Bovendien zorgt een open voeg tussen de straategels voor extra gevaar. Aan het einde van de brug word je opnieuw naar de overkant geleid, waar je drie verkeerslichten moet trotseren: één aan de rijbaan richting Deurne, één aan de tramsporen en tot slot één aan de rijbaan richting Noordersingel. Eén van de groene lichten voor fietsers ontbreekt. Eenmaal overgestoken blijken het voet- en fietspad van de Noordersingel afgesloten. Je kan dan niet anders dan de Noordersingel oversteken (opnieuw een verkeerslicht), waar voor fietsers pijlen staan naar beide richtingen. In beide richtingen is het fietspad onderbroken waardoor je op de rijbaan/trambedding wordt gedwongen wordt. Richting Turnhoutsepoort staan twee verbodsborden die niet op het bestaande fietspad staan en voor onduidelijkheid zorgen. De Buurtspoorweglei in Borgerhout is bovendien versperd door werken voor de bouw van residentie Spoor Oost.

“Zelfs de werknemers van de Federale Politie – waarvan we verwachten dat ze het verkeersreglement respecteren-  kunnen met de fiets vanaf de Turnhoutsebaan in Deurne of vanaf het Foorplein niet reglementair tot op de parking en ingang van hun gebouw geraken,” zegt voorzitter van Groen Deurne Elke Vanseveren. “Ze fietsen noodgedwongen in tegenrichting de autorijbaan op om zo tot aan de groene snelweg te geraken wanneer ze naar huis gaan.”


Groen eist dat schepen voor Mobiliteit Koen Kennis onmiddellijk maatregelen neemt voor een veilige fiets- en voetgangersroute. “Dit is een drukke route voor fietsers van Deurne richting Borgerhout en stadscentrum en terug. Kennis profileert Antwerpen graag als fietsstad, maar dit soort toestanden toont aan dat in Antwerpen de auto’s altijd opnieuw voorrang krijgen. Het zijn echt hallucinante toestanden”, zegt Borgerhouts districtsschepen Marij Preneel, “Bij wegenwerken mag er niet enkel plaats zijn voor koning auto. Fietsers en voetgangers verdienen zeker een veilig alternatief.”

12 februari 2017

En de Groene Pluim 2017 ging naar...

Joke Termonia, van Salle Jeanne op de Turnhoutsebaan, omwille van haar jarenlange bijdrage aan het echte hart van Deurne.  Bedankt Joke!
Lees meer over Salle Jeanne en Joke op website Gazet van Deurne
08 februari 2017

Uitnodiging: maak kennis met de doeners van Deurne


15/02 - Hoe werken burgers en politie samen in de Unitas-wijk?

Wat is er volgens jou nodig om goed samen te leven? Met die vraag gaan we met Groen Deurne op toer langs drie organisaties die dag in dag uit bezig zijn met het samenleven in hun straat, buurt, of wijk ... We doen dat in het kader van A Plus, de grote stadsdialoog die Groen een jaar lang in Antwerpen houdt. Op 15/2 maken we kennis met het Buurtinformatienetwerk (BIN) Unitas en gaan in gesprek met de drijvende krachten achter dit project: de coördinator, de buurtbewoners én de lokale politie.
 
Afspraak om 20u aan Boeckenberg Sportcenter (Grensstraat 9, 2100 Deurne). 
Wil je graag mee op één van deze boeiende uitwisselingen? Schrijf je dan zeker in
Meer info bij Elke Van Severen (voorzitter Groen Deurne) via: 
evanseveren@telenet.be, 0485/58 69 45

22/02 - Ontmoet de Nepalese gemeenschap van Deurne
Wat is er volgens jou nodig om goed samen te leven? Met die vraag gaan we met Groen Deurne op toer langs drie organisaties die dag in dag uit bezig zijn met het samenleven in hun straat, buurt, of wijk ... We doen dat in het kader van A Plus, de grote stadsdialoog die Groen een jaar lang in Antwerpen houdt. Op 22/2 gaan we in gesprek met onze Nepalese vrienden in Deurne. Ze vertellen alles over hun cultuur en hun ervaringen in onze buurt.
Afspraak om 14u in Buurtwerk Dinamo (Ten Eeckhovelei 337, 2100 Deurne)  
Wil je graag mee op één van deze boeiende uitwisselingen? Schrijf je dan zeker in
Meer info bij Elke Van Severen (voorzitter Groen Deurne) via: 
evanseveren@telenet.be, 0485/58 69 45

24/02 - Bezoek aan moskee Al Ridaa 
Wat is er volgens jou nodig om goed samen te leven? Met die vraag gaan we met Groen Deurne op toer langs drie organisaties die dag in dag uit bezig zijn met het samenleven in hun straat, buurt, of wijk ... We doen dat in het kader van A Plus, de grote stadsdialoog die Groen een jaar lang in Antwerpen houdt. Op 24/2 brengen we een bezoek aan Vereniging Al Ridaa, een ontmoetingscentrum met een gebedsruimte. Jong én oud vinden er elkaar voor tal van activiteiten rond religie, opvoeding, onderwijs en sport. Met haar activiteiten stimuleert Al Ridaa het sociaal contact en bouwt ze bruggen tussen mensen met verschillende achtergronden.
Afspraak om 18.30u aan moskee Al Ridaa (Mattheus Corvenstraat 110, 2100 Deurne) 

Wil je graag mee op één van deze boeiende uitwisselingen? Schrijf je dan zeker in
Meer info bij Elke Van Severen (voorzitter Groen Deurne) via: 
evanseveren@telenet.be, 0485/58 69 45

03 februari 2017

Karen Maes (districtschepen): "Heel wat verschillende achtergronden komen samen in Deurne en zij maken het district."


Prachtig filmpje van Samenlevingsopbouw en De Vijver, zij brengen mensen uit de buurt samen en zetten in op verbinding.
Over mensen met een beperking, hun leven in Deurne en het belang van organisaties die hen ondersteunen. De film is een samenwerking van Het Pleintje, Dinamo, De vijver en District Deurne en te vinden onder de rubriek 'Typisch Deurne, op www.deurne.be. Als schepen van diversiteit ben ik trots op dit filmpje. Het weerspiegelt de diversiteit van ons district en de warme samenwerkingen die in 'ons Deurne' ontstaan. Dit is voor mij een opstap om mensen van verschillende achtergronden samen te brengen en door verbinding mooie dingen waar te maken. Want samen maken we het district!
Bekijk het filmpje via deze link:
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/district-deurne-1/nieuws-4/kortfilm-de-kracht-van-verbinding

28 januari 2017

Nieuwjaarsreceptie met aperitiefconcert

Op zondag 12 februari reiken we tijdens onze nieuwjaarsreceptie met aperitiefconcert een Groene Pluim uit. Aan wie? Dat kom je te weten als je aanwezig bent tussen 11.30 en 14 u. in zaal Salle Jeanne, Turnhoutsebaan 5 in Deurne.
Een groene pluim wil verdienstelijke mensen bedanken voor hun inzet voor een groenere samenleving.
klik op de afbeeldingen om ze te vergroten.

17 januari 2017

Oosterweel: alternatief plan van actiegroepen heeft geen eerlijke kans gekregen

2 auditeurs van de Raad van State hebben kritiek waarop het milieurapport voor de Oosterweel is tot stand gekomen. Manu Claeys van stRaten-Generaal is niet verbaasd.