05 oktober 2005

Verenigingen Ruggeveld overleggen over bijzonder plan van aanleg

Het comité 'Site Ruggeveld' die de verenigingen bundelt die een locatie hebben op het Ruggeveld heeft een vergadering gehad over het bpa plan: ‘Rivierenhof- Ruggeveld’ op het kabinet van schepen voor informatie, communicatie, samenlevingsopbouw, emancipatie en sport Chantal Pauwels (Groen!).
Deze plannen (avant-premiére) zijn nog niet defenitief aangezien eerst antwoorden moeten volgen van hogere overheden (Provincie- en Vlaamse overheid).
Na deze antwoorden volgt een consultatie van comité 'Site Ruggeveld'. Mogelijk gebeurt dit in de vorm van 1 vergadering: een wijkoverlegvergadering over het thema.
Pas als deze fase is afgerond kan er een collegebesluit komen.


De garantie dat alle huidige gebruikers kunnen blijven na de uitvoering van dit bpa (en zelfs beter uit de bus komen na dit bpa) werd nogmaals bevestigd.
Het uitvoeren van het plan zal minstens 10 jaar vergen en in fases worden aangepakt.
Na een collegebesluit zal vereniging per vereniging geconsulteerd worden voor de omzetting in praktijk.Meer informatie: comité: 'Site Ruggeveld':

Jan Mertens

Geen opmerkingen: