05 december 2007

Eerste boom voor speelbos Ruggeveld geplant.

Speelbos Ruggeveld aan het SchijnDe drie scoutsgroepen op Ruggeveld verzamelden 1.000 boomzaden die ze afgelopen zaterdag hebben geplant op de terreinen rond hun lokalen aan het Ruggeveld . Hun actie paste in een wereldwijde oproep van de internationale scoutsorganisatie WOSM om samen 1 biljoen bomen en zaden te planten als duurzame afsluiting van het feestjaar '100 jaar scouting'. De scouts in Deurne, onder leiding van coördinator Jan Mertens, konden rekenen op de hulp van prins Laurent die 1 grote zomereik plantte. Met deze actie willen de jongeren hun wens voor een 34ha groot speelbos op Site Ruggeveld en Immerseel extra onderstrepen.

Geen opmerkingen: