02 maart 2008

'Comité Site Ruggeveld' neemt als grootste comité van 'A' deel aan de- A!A-actie van 10 bewonerscomité's uit het Antwerpse

'Comité Site Ruggeveld' kan zich terugvinden in de analyse die StRaten-Generaal, samen met vele anderen, onlangs heeft gemaakt en wenst dit iniatief te steunen.Momenteel is er een VOORONTWERP van het RUP Ruggeveld-Silsburg-plan.

Dit VOORONTWERP is nu voor een advies bij de commissie GECORO (gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening van de stad Antwerpen).

Rond 5 maart 2008 moet deze commissie een advies formuleren.

Aangezien de gebruikers onder leiding van 'Comité Site Ruggeveld' niet behoorlijk werden geconsulteerd ivm dit VOORONTWERP van het RUP Ruggeveld-Silsburg door de stad vraagt 'Comité Site Ruggeveld' dringend inspraak om deze nieuwe communicatie-fout recht te zetten. Zij willen ook verzoeken om een inzicht te krijgen van dit voorontwerp!

Pogingen om de stedelijke overheid hierover te contacteren leverden voorlopig niets op.

Aanvankelijk kregen de gebruikers onder leiding van 'Comité Site Ruggeveld' ook geen inspraak in het vorige BPA-Rivierenhof-Ruggeveld-plan, tijdens de vorige gemeentelijke legislatuur.

Door acties van 'Comité Site Ruggeveld' kwam daar verandering in.

De stedelijke overheid maakt nu opnieuw dezelfde fout door de gebruikers niet van in het begin te betrekken in dit nieuwe: RUP Ruggeveld-Silsburg-plan .

De communicatie vanuit het stadsbestuur naar comité's, buurtwerkgroepen,... moet beter vanuit het bestuur worden georganiseerd!

Blijkbaar vinden 10 andere stedelijke comité's dit ook; Zeemanshuis BastA! DAK Eksterlaer Gedempte Zuiderdokken Hondenlos Kievit Onze Tuin Red de Voorkempen stRaten-generaal, dit blijkt uit de krachtenbundeling die: A!A heeft gemaakt en 'Comité Site Ruggeveld' wenst dit initiatief te ondersteunen.

Geen opmerkingen: