24 december 2008

40 000 handtekeningen binnen voor Oosterweel-referendum

Een referendum rond de Oosterweelverbinding en het Lange Wapperviaduct lijkt een stapje dichterbij te komen, nu de actiegroep Ademloos een tussenbalans heeft opgemaakt. De actiegroep verzamelde ondertussen 40.000 handtekeningen om een volksraadpleging af te dwingen. Om 10 procent van de stemgerechtigde stadsbevolking te bereiken, de minimumdrempel voor een referendum, moeten 48.000 van de 480.000 Antwerpenaars tekenen. 'Dat zullen we halen', zegt Wim van Hees van Ademloos. De actiegroep mikte op Kerstmis om alle handtekeningen binnen te hebben, maar dat lukt dus niet. 'We verzamelden tot nu gemiddeld 10.000handtekeningen per maand. Als de studie over de alternatieven voor het tracé in februari klaar is, kunnen we wellicht een 60.000-tal handtekeningen voorleggen', gelooft Van Hees. De vraag die Ademloos vooropstelt voor de volksraadpleging luidt: 'Moet de stad Antwerpen een gunstig advies geven voor een stedenbouwkundige vergunning van de Oosterweelverbinding op het huidige voorziene tracé tussen Zwijndrecht / Linkeroever en Merksem / Deurne? Ja of neen.'