29 juni 2009

Wrange Wapper aan het sportpaleis: voor wie houdt men de omwonenden?

Wie houdt wie voor de gek? Duizenden pagina's en honderden plannen stort de Vlaamse overheid op de inwoners van Antwerpen uit in het kader van een zogenaamde inspraakprocedure voor de bouwvergunning van de Oosterweelverbinding, dit alles binnen de dertig dagen te lezen.
De "inspraakprocedure" is nauwelijks gesloten en wat verklaren de architecten in een interview in De Standaard van 27 juni? Eigenlijk vinden zij hun eigen ontwerp van het op- en afrittencomplex aan het Sportpaleis helemaal niet goed (18 rijstroken en ruim 120 m. breed) en schuiven de hete aardappel prompt door naar ... de stad(!):
"vraag: U vat de Lange Wapper op als een poort, maar waar het viaduct aansluit op de Ring, bij het Sportpaleis, ontstaat wel een onoverkomelijke barrière van beton; een snelweg van achttien rijstroken, honderd meter breed. En het is daar nu al een no man's land.

Poulissen: 'Wij zeggen al vier jaar dat die aansluiting geen goede oplossing is. Wij vragen ook al vier jaar om een ruimere dialoog aan te gaan over dat knooppunt vanuit hetzelfde principe; hoe maak je van een uitdaging een kans voor de herontwikkeling van Deurne Noord?'

U noemt dat knooppunt zelf een slecht ontwerp?

Poulissen: 'Niemand kan dit een goede oplossing noemen.'

Moet die aansluiting dan niet hertekend worden?

Robbrecht: 'Ja.'
Maar de bouwaanvraag is al ingediend? Waarom zouden de moeizame onderhandelingen daarover herbeginnen?

Poulissen: 'De overheid moet daar een initiatief in nemen, vooral de stad, omdat het over de ruimtelijke ontwikkeling van een heel gebied gaat, dat buiten de krijtlijnen viel van de Lange Wapper. Het zou niet de eerste bouwaanvraag zijn die in de loop van het traject aangepast wordt.'