15 december 2009

Interpellatie van raadslid Mieke Vogels: CAMBIO standplaats in Deurne

In oktober 2008 stelde ik het college vragen naar de inplanting in Deurne van een Cambio standplaats.
Ik stelde toen dat op een moment dat de koopkracht van heel wat mensen onder druk staat een eigen wagen steeds zwaarder door weegt in het gezinsbudget. Omdat het in deze tijd moeilijk is om zonder auto te leven is Cambio het antwoord. Leden van Cambio kunnen op elk moment beroep doen op een auto die op hen wacht op een standplaats in de buurt. Ze betalen een vaste maandelijkse bijdrage en een vergoeding voor de afgelegde kilometers en de tijd dat het voertuig werd gebruikt. Ze hoeven zich geen zorgen te maken over de autoverzekering, het onderhoud of de technische keuring.
Districtsschepen Wendy Van Dorst antwoordde namens het college en onderschreef het belang van autodelen. Op mijn suggestie om eventueel op de parking van het districtshuis een Cambio standplaats in te planten reageerde ze positief. Het college beloofde er werk te maken en stelde contact te zullen nemen met Cambio.
Vandaag meer dan een jaar later lees ik in "de Nieuwe Antwerpenaar" dat de eerste standplaats buiten de ring wordt geopend niet in Deurne, wel in Wilrijk. De verantwoordelijke van Cambio drukt opnieuw de hoop uit om in elk district een standplaats te kunnen openen.
Kan het college mij antwoorden op volgende vragen:

Welke opvolging werd er gegeven aan de interpellatie van oktober 2008 over de inplanting van een Cambio standplaats in Deurne ?

Werd er contact genomen met Cambio en zo ja wat was de reactie van de organisatie die het autodelen organiseert ?

Werden aan Cambio concrete standplaatsen voorgesteld ?
Werd het voorstel gedaan om een standplaats in te planten op de parking van de districtsraad ?
Waarom is er nog steeds geen Cambio standplaats in Deurne ?

Mieke Vogels
9 december 2009