23 januari 2010

Masterplan Deurne-Centrum krijgt vorm door opmaak visienota

Het Antwerpse college keurde op 22 januari de visienota over de ontwikkeling van het masterplan voor Deurne-centrum goed.

Met de goedkeuring van de visienota zet het stadsbestuur een volgende belangrijke stap bij de opmaak van het masterplan Deurne-Centrum. Deze visienota is een bundeling van krachtlijnen om van Deurne opnieuw een levendig en aantrekkelijk centrum te maken.
Het masterplan Deurne-Centrum wil de buurt rond de Turnhoutsebaan, de Lakborslei en de Frank Craeybeckxlaan opwaarderen. Met de slogan ‘Deurne Publiek’ wil het masterplan van het centrum van Deurne een nieuwe, moderne stedelijke omgeving maken. De focus ligt daarbij op het versterken van de relatie tussen de verschillende functies en het omliggende groen.
Vier ruimtelijke concepten geven de visie voor ‘Deurne Publiek’ weer:
 Groene karakter beter integreren: in de toekomst zal het omliggende groen een belangrijke meerwaarde bieden aan de woonkwaliteit en leefbaarheid van Deurne-Centrum. Het centrum zal zich meer openstellen voor één van de belangrijkste troeven – het groen.
 Horeca aan Cogelsplein en cultuur in het hart van Deurne: het nieuwe centrum van
Deurne zal aan het Cogelsplein een concentratie van horeca kennen. Op de Frank
Craeybeckxlaan en de Hooftvunderlei is plaats voor cultuur en allerlei voorzieningen. Het zwaartepunt op deze culturele as bevindt zich op het nieuwe Frank Craeybeckxplein – het echte hart van Deurne. Met veel aandacht zullen beide zones op elkaar worden afgestemd door een goede integratie van kleinhandel langs de Turnhoutsebaan.
 Spreiding van het parkeeraanbod: het masterplan streeft een gelijkmatige verdeling van het parkeeraanbod doorheen het centrum na.
 Speciale wegen voor fietsers en voetgangers: naast de wegen voor gemotoriseerd verkeer voorziet de visienota ook wegen voor fietsers en voetgangers doorheen het centrum. Zo kunnen deze zwakke weggebruikers op een comfortabele en veilige manier het centrum doorkruisen.

Om de visie te kunnen realiseren en Deurne een echt centrum te geven, zijn enkele belangrijke ingrepen nodig. Zo zal het ontwerpbureau samen met de stad werken aan een maximale afstemming van het masterplan met het wijkcirculatieplan dat in opmaak is. Verder zal een studie moeten uitwijzen hoe de parkeerfunctie op een minder dominante manier een plaats kan krijgen in het kloppend hart van Deurne.