13 februari 2010

Stad wil bibliotheek Couwelaar verhuizen naar districtshuis en 2 buurtbibs sluiten

Een aantal stadsambtenaren dat op het districtshuis in Deurne zat, vindt nu onderdak in het nieuwe kantorencomplex Den Bell in Antwerpen-stad. Daarom komt er heel wat plaats vrij in het districtshuis op het Maurice Dequeeckerplein. Het stadsbestuur wil bibliotheek Couwelaar erin onderbrengen.

Het stadsbestuur heeft ook besloten om de buurtbibliotheken Morckhoven en Zwarte Arend te sluiten. "Echt betrokken bij de besprekingen zijn we niet", reageert Walter Verbruggen (Groen!), districtsschepen van Cultuur. "Het collegebesluit is ter kennisgeving overgemaakt en het districtscollege heeft bijkomende vragen en wensen overgemaakt."

Het doet erg denken aan de beslissing van een jaar geleden toen de uren van de wijkbibliotheek Arena verminderd en de openingsdagen zelfs gehalveerd werden. "We vragen de garantie om de twee resterende bibliotheken in Deurne minimaal 44 uur per week en per bib open te houden", zegt Verbruggen. "En om de vrijgekomen middelen te investeren in de nieuwe bibliotheek. Om de bibbus in te zetten voor de scholen die tot nu toe gebruikmaken van de filialen Zwarte Arend en Morck­hoven. En om extra activiteiten te organiseren voor die scholen."

WiDe