06 oktober 2010

Verslag uit de extra-gemeenteraad van 4 oktober over Oosterweel

1. DUIDELIJKHEID OVER DE SITUATIE VAN DE 2 SCHEPENEN VAN DE VLD

Men wou starten met een toelichting maar Groen!-gemeenteraadslid Freya Piryns vroeg toch allereerst duidelijkheid over de situatie van de VLD-schepenen: “Het gemeentedecreet is duidelijk”, zei Freya, “het ontslag van schepen Bungeneers is definitief van zodra de voorzitter van de gemeenteraad het heeft ontvangen”
De burgemeester ontkende een rechtsgeldig ontslag te hebben gekregen. Hij wist wel van interne discussies binnen de VLD en van de wens van de VLD om deel te blijven uitmaken van de meerderheid.
Nadien volgde een toelichting die voor een groot deel ging over een Lange Wapper die afgevoerd is, over een “paperclip” die maar een schets was , over een fout plan, waar men de Schijn op vergeten was.
Erg to the point dus…

2. EEN SLECHT AKKOORD
.
Na de interventie van het Vlaams Belang die hoofdzakelijk het bochtenwerk van de meerderheid beschreef en na de felicitaties van de SP-a omdat” het akkoord tegemoet komt aan de stem van de Antwerpenaars in het referendum” (???) kon Freya reageren op de grond van de zaak : “ De actiegroepen moeten gefeliciteerd worden om hun harde werk dat de Lange Wapper deed verdwijnen en ik ben u, burgemeester, ook dankbaar dat dat tenminste gerealiseerd is. Maar dit is maar half werk en half werk is geen werk. Het akkoord dat voorligt is niet goed .
- het BAM-tracé is een slecht tracé omdat het verkeer blijft aantrekken naar de stad, met alle gevolgen van fijn stof, geluidsoverlast e.d. Ja, wij blijven tegen het BAM-tracé.
- de ondertunneling van de R11 zou een deel van de oplossing kunnen zijn. Maar dit is absoluut niet becijferd, het is natte vingerwerk van de bovenste plank. Hoe gaan die werken verder verlopen? Nu wordt enkel het kleine stukje aan de luchthaven aangelegd.
- de groene singel is weg en dat is jammer. Dit project was vooral belangrijk voor het openbaar vervoer : de trams die op de singel zouden gaan rijden, zullen er niet komen. Hoeveel andere dergelijke projecten gaan er nog sneuvelen? Ik verwijs hier naar VOKA op 29 september: “ een groot deel van de openbaar vervoer extenties worden in de ijskast gezet.” Het oorspronkelijke masterplan was een moeilijke evenwichtsoefening tussen investeringen in de auto, de fiets en het openbaar vervoer. De keuze voor andere modi dan de auto wordt steeds meer losgelaten.
- geen uitbreiding van de ring? Op de fameuze paperclip worden toch 19 baanvakken voorzien ? Trouwens , de R11 wordt ten vroegste ondertunneld na de oplevering van het Oosterweeltracé. Dat is veel te laat voor al die Antwerpenaars die naast de ring wonen.
- Als je de beelden ziet, zie je hoeveel groen er zal verdwijnen: het Noordkasteel , het Sint Annabos: daar wordt niet over gerept. Nochtans is dit laatste een belangrijk bufferbos. Het wordt gezellig wandelen op die 2 plaatsen!

3. DE FABELTJESKRANT

M.a.w.: dit is een ondoordacht compromis dat allen maar dient om de regering van Kris Peeters te redden. De 2 overgebleven vrienden van Kris Peeters kregen elk een cadeau: Patrick Janssens kreeg zijn tunnel en Bart De Wever kreeg zijn ondertunnelde R11. Maar vooral: het gaat nog steeds regelrecht in tegen de wil van de Antwerpenaar.
Om dat te verdoezelen worden er fabeltjes rondgestrooid. Laat mij er voor u enkele ontkrachten:
- Antwerpen was niet enkel tegen een brug. Antwerpen heeft tegen het BAM-tracé gestemd. Sterker nog: ook het stadsbestuur was er tegen. Bekijk nog maar eens de folder die u zelf in de bussen stak. Herinner u ook wat Kris Peeters zei in Terzake van 4 september 2009:” Als men nee stemt, is men tegen het BAM-tracé”
- de alternatieven zijn NIET tegen elkaar afgewogen: het Meccano-tracé is nooit onderzocht. We hadden graag een objectieve berekening. Als het klopt dat het Meccano-tracé zoveel goedkoper is, zou je met dat geld heel wat andere dingen. kunnen doen, zoals bvb de ring overkappen , om maar iets te noemen
- het viaduct aan het Sportpaleis gaat verdwijnen. Hoera. Maar dat zou ook verdwijnen met het Meccano-tracé, daar heb je die tunnels niet voor nodig.
- de stad krijgt meer ruimte. Joepie, maar ook daar heb je deze tunnels niet voor nodig.
- het kostenaandeel voor de stad: dit is een zeer gevaarlijk precedent. Groen! is het daar principieel niet mee eens: de werken komen heel Vlaanderen ten goede. Wij vinden dat elk niveau zijn eigen werken moet betalen.
Het is zoals je naar de solden zou gaan omdat je dringend schoenen nodig hebt , maar je ziet een jas die ipv 200 € maar 100 € kost. Als je die koopt: heb je dan 100 € gewonnen? Nee natuurlijk niet, want je had die jas niet nodig!
- geen effect op de begroting? Schepen ik herinner u aan de recente OCMW-commissie waarin u ons met hand en tand probeerde uit te leggen dat je voor extra geld, ofwel de belastingen moest verhogen ofwel elders schrappen. Nu duiken er plots allerlei toverformules op. Wat gaat er sneuvelen? Heeft u de opdracht aan de bedrijfsdirecteurs gegeven om te schrappen in hun begroting?

4. SCHANDE

Collega’s van de meerderheid: u moest u schamen! Een stad met een socialistische burgemeester en met zoveel socialisten in het bestuur had 2 weken geleden geen geld voor het OCMW en doet nu alsof het normaal is dat we de kosten van de Vlaamse Regering overnemen.

Na het antwoord van de schepenen reageerde Freya: “ Het is ontroerend om te zien hoe u hier met zijn allen de ware toedracht van de zaak probeert toe te dekken . U heeft niet heldhaftig gevochten tegen de Vlaamse Regering, u heeft braaf ja geknikt . Geen meerkost voor de Antwerpenaar? Als het plein voor het Sportpaleis meer blijkt te kosten dan geraamd, zal de Antwerpenaar daar wel voor opdraaien. Geen belastingsverhoging? Integendeel: het is een ware schande dat we dit moeten betalen . U heeft iedereen bedankt: de actiegroepen, de ambtenaren etc. We zullen zien of de Antwerpenaren u zullen bedanken bij de volgende verkiezingen