19 maart 2011

Afwerken Turnhoutsebaan opnieuw uitgesteld

Vraag van Mieke Vogels in de districtsraad over het nieuwe uitstel van de heraanleg van de Turnhoutsebaan.

Op 10 februari 2010 antwoordde Vlaamse minister van openbare werken op mijn vraag naar de stand van zaken van de heraanleg van de Turnhoutsebaan:

- dat De Lijn om technisch hoogdringende en veiligheidsredenen de werken aan het spoor niet kon uitstellen.en naar aanleiding van genoemde dringende herstellingswerken, de sporen meteen volgens het plan van de herinrichting had verplaatst;
- de totaalherinchting een project is waarbij het Vlaamse Gewest later zal optreden als bouwheer namens het Agentschap Wegen en Verkeer, de stad Antwerpen, DE LIJN en RIANT;
- aanbesteding en aanvang van de werken voorzien zijn in 2010 maar dat er vandaag (maart 2010) nog geen uitspraken kunnen worden gedaan betreffende de uitvoeringstermijn;
- genoemde werken werden nog niet aanbesteed omdat enerzijds dit complexe aanbestedingsdossier nog dient te worden vervolledigd en anderzijds omdat de samenwerkingsovereenkomst nog circuleert tussen de deelnemende partners.

2010 heeft ondertussen baan geruimd voor 2011. Omwonenden en winkeliers vragen zich af wanneer de werken nu eindelijk starten. Precies een jaar later op 10 februari 2011 heb ik mijn vraag dan ook herhaald.

De minister bezorgde mij het volgende antwoord:
Een sterke en nauwgezette fasering vormt voor deze werken een absolute must.
Deze fasering werd opgesteld in samenwerking met De Lijn, de politiediensten en het stadsdistrict en werd opgenomen als contractuele besteksvoorwaarde. Dit bracht de voorbije maanden intense onderhandelingen met zich mee.
Het bestek i.v.m. deze werken is inmiddels klaar en ligt momenteel voor advies bij de Inspectie van Financiƫn. Onder voorbehoud van een gunstig verloop van de aanbestedingsprocedure, is het de bedoeling om de werken na het bouwverlof van 2011 aan te vatten.

Eerst was het de bedoeling om november 2010 te starten en indien dit niet mogelijk was zeker na de winterperiode nu geeft de minister toe dat het ten vroegste na het bouwverlof zal zijn. De voorlopige en vooral voor fietsers gevaarlijke toestand op de Turnhoutsebaan blijft dus nog minstens 6 maanden bestaan. Ook de bus- en tramreiziger zal nog 6 maanden extra in weer en wind zonder wachthokjes op het openbaar vervoer moeten wachten.

Alhoewel ik in mijn vraagstelling duidelijk gevraagd had naar de fasering gaf de minister hierop geen antwoord. Precies deze informatie is bijzonder belangrijk voor de middenstand.
De minister verwijst wel naar een fasering die samen met het districtscollege werd afgesproken.

Kan het districtscollege mij antwoorden op volgende vragen:

Bent u op de hoogte van het feit dat de start van de heraanleg opnieuw met zes maanden wordt uitgesteld?
De minister verwijst naar intense onderhandelingen onder andere met het districtscollege voor wat betreft een ‘nauwgezette’ fasering?, welke afspraken werden terzake gemaakt?
Zal het districtscollege de bevolking en de handelaars op de hoogte brengen van het nieuwe uitstel van de heraanleg?

Mieke Vogels