23 april 2011

Zijn het misschien verkiezingen volgend jaar?

Vorige week een mooi artikel in Gazet van Antwerpen waarin districtsvoorzitter Frank Geudens het Masterplan Deurne voorstelt, een blik op een mooier Deurne
Diezelfde dag krijg ik de uitnodiging in de bus voor “park zkt naam” , het feest op Ruggeveld- Boterlaar- Silsburg op 14 mei. Op de agenda inleidingen door….de schepenen Van Campenhout, Verbist en Lauwers waarom in godsnaam drie stadsschepenen en niemand van ons district.
Was het niet districtsschepen Walter Verbruggen die jaren aan de kar trok en die er mee voor zorgde dat het project in 2010 de Vlaamse planningsprijs won.
Andermaal toont het stadscollege dat ze weinig respect heeft voor het werk dat in de districten gebeurt.
Mieke Vogels