28 mei 2011

Deurne en Merksem samen tegen plannen Albertkanaal

Deurne en Merksem vragen samen de opmaak van een Masterplan voor de herwaardering van de zone Albertkanaal. “Nu primeren bedrijven op mensen.”

Er heerst grote ongerustheid aan beide zijden van het Albertkanaal over de herwaarderingsplannen, die naast het verhogen van de bruggen toch vooral economische drijfveren kennen, zonder veel rekening te houden met de leefbaarheid van het gebied.

Op 19 mei keurde de Deurnese districtsraad unaniem, meerderheid én oppositie samen, een lijst met aandachtspunten goed, waarmee de uitvoerders van de herwaardering van de Albertkanaalzone rekening zouden moeten houden. Een week later deed de districtsraad van Merksem, al even unaniem, dat ook.

De vragen van Deurne

* Het vrijmaken van een deel van de gronden langs het kanaal en een groene verbinding met het water, zodat er een parkzone ontstaat.
* Geen nieuwe weg naast het kanaal.
* Het uitdoven van alle economische activiteit ter hoogte van de wijk Kronenburg.
* Het bundelen van de economische bedrijvigheid aan de oostzijde van de ’brug van den Azijn’.
* Geen aansluiting op de A102!
Het zwaar verkeer en het bestemmingsverkeer moeten afgeleid worden aan de rotonde van Wommelgem over de Houtlaan en de Bisschoppenhoflaan.
* Het ontlasten van het kruispunt aan de Schijnpoort.

Zie ook: CCB Betoncentrale in de Tweemontstraat trekt vergunningsaanvraag in.
zie http://www.ademloos.be/sites/default/files/CCB.pdf