05 november 2011

E-letter werken Turnhoutsebaan

Met deze e-letter informeren het district Deurne, de stad Antwerpen, de Lijn en het Vlaams Gewest u graag over de herinrichting van de Turnhoutsebaan (N12) van voor het Cogelsplein tot voorbij het kruispunt met de Leeuwlantstraat. Deze werken zijn een samenwerking tussen het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse Overheid, stad Antwerpen en De Lijn.

Omleiding De Lijn
Vanaf maandag 7 november 2011 tot en met maart 2011 (einde fase 2) zullen de bussen 410, 411, 412 en 414 van De Lijn uitzonderlijk over de Parkweg van het Rivierenhof in Deurne rijden. Als gevolg van de omleiding zal de halte Cogelsplein niet bediend worden. Er is een vervanghalte voorzien aan de Parkweg op de Tutnhoutsebaan.

Tram 10 zal blijven rijden op zijn normale traject maar – afhankelijk van de fase – op één of twee sporen. Dit kan mogelijk voor vertragingen zorgen. Om dit mogelijk te maken zal De Lijn in de week van 7 november wissels leggen tussen de tramsporen. Vanaf dan is het Cogelsplein afgesloten voor het verkeer. Het doorgaand verkeer wordt omgeleid langs de alternatieve hoofdwegen: F. Craeybeckxlaan – Bisschoppenhoflaan – Noordersingel –Herentalsebaan - Hooftvunderlei.

Meer informatie
Wil u meer informatie, dan u terecht bij:
De Lijn: 03 218 13 11 of werken.ant@delijn.be
Stedelijk wijkoverleg Deurne: 03 338 45 76 of turnhoutsebaandeurne@stad.antwerpen.be

Alle informatie over de werken is ook terug te vinden op:
www.deurne.be
www.wegenwerken.be