21 juni 2012

"Samen voor Deurne"
Onder deze werktitel presenteren Groen en sp.a in Deurne hun gezamenlijke lijst en programma voor de districtsraadsverkiezingen van 14 oktober 2012.
Geen verrassing vermits de meerderheidspartijen binnen het districtscollege van Deurne uitstekend hebben samengewerkt en kunnen bogen op een maximum aan verwezenlijkingen. Dit blijkt uit de inleiding bij het programma voor de nieuwe legislatuur. Groen en sp.a benadrukken dit met de ambitie om ook in de periode 2013-2018 nogmaals samen aan de kar te trekken en als het ware met een vliegende start te kunnen vertrekken.

Deurne is in feite de optelling van een twintigtal buurten, met heel eigen kenmerken. Dit besef gekoppeld aan een onvermijdelijke groei van de bevolking onderstrepen het enorme belang van een goed doordachte visie op de ruimtelijke ontwikkeling voor het dichtbevolkte stadsdeel Deurne. Hiervoor werken we, samen met het stadsbestuur.

Het onder de grond steken van de E313 over een afstand van een kilometer dwars door Deurne en de overkapping van de Ring zijn noodzakelijk voor een leefbaar Deurne. Voeg daarbij een goed doordacht mobiliteitsplan dat onze verplaatsingen efficiƫnter, veiliger en duurzamer moet maken.

Daarnaast willen Groen en sp.a het sportieve en groene karakter van het district de komende legislatuur nog meer kracht bijzetten. En leggen we sterk de nadruk op de jongeren en de senioren , dit laatste mits een Zilveren Actieplan voor Deurne.

Groen en sp.a presenteren een lijst met veel nieuwe mensen gekoppeld aan ervaring die volop kan renderen.