20 oktober 2012

Karen Maes, eerste opvolger, zal zetelen in districtsraad Deurne

Vermits Meyrem Almaci, rechtstreeks verkozen voor de districtsraad én de gemeenteraad van Antwerpen beslist heeft om niet in Deurne te zetelen zal eerste opvolgster Karen Maes vanaf januari 2013 haar plaats innemen.
Ex-Antwerps schepen Mieke Vogels twijfelt nog tussen de gemeenteraad en de districtsraad van Deurne, waar ze de voorbije legislatuur de Groen-fractie leidde.