09 maart 2013

Het Rivierenhof: De kracht van verwarring

N-VA Deurne pleitte in haar campagne voor de overheveling van het Rivierenhof van de provincie naar het district Deurne. Slecht afgesproken, want gedeputeerde Bruno Peeters (N-VA) maakte snel duidelijk dat het Rivierenhof sowieso provinciaal blijft. Ondertussen gebruiken districtsvoorzitter Peter Wouters (N-VA) en schepen Tjerk Sekeris (N-VA) nog steeds officiƫle kanalen van de Stad om hiervoor te pleiten. Als Groen zijn we, ook al zitten we in de oppositie, best tevreden over het beheer van het Rivierenhof. Wel willen we er samen met provincieraadslid Tom Caals voor pleiten dat het Rivierenhof blijft ruimte bieden aan spelende kinderen en hun gezin. Zo wordt momenteel de toekomst van het verkeerspark in vraag gesteld, en de speeltuin is dringend aan opfrissing toe. We zullen deze dossiers strikt blijven opvolgen.