16 juli 2013

Zoek de vout (oplossing onderaan)


Bij het Agentschap Wegen en Verkeer had zijn huiswerk beter moeten maken... Zij worden dan ook niet geacht specialisten in luchtvaartgeschiedenis te zijn :-)

Zoektocht naar oorlogsbommen onder Krijgsbaan
Het Laatste Nieuws,
Di. 16 Jul. 2013, Pagina 19
De werken voor de ondertunneling van de Krijgsbaan in Mortsel aan de luchthaven van Deurne verlopen volgens schema. Er vindt nu een archeologisch onderzoek plaats op het terrein. "Omdat de luchthaven in WOI en WOII een belangrijke rol speelde, doen we een bommenonderzoek", zegt Peter Bruyninckx van het Agentschap Wegen en Verkeer. "Dat is nodig om de veiligheid voor de werknemers te garanderen wanneer ze hier in het najaar beginnen te werken. Op een bommenscan zijn 200 mogelijke objecten vastgesteld. We gaan die nu opgraven. Alles gebeurt in samenspraak met de politie en ontmijningsdienst Dovo." Na het bouwverlof begint het archeologisch onderzoek. "Dan zoeken archeologen naar restanten met echte historische waarde. Ze doen dat door sleuven te graven. Maar de kans dat ze grote vondsten doen, is klein." Zonder grootse vondsten wordt in het najaar de werfzone met een tijdelijke parallelweg voor het verkeer aangelegd. Het uitgraven van de tunnel zou begin 2014 moeten kunnen beginnen. (FSL)

Oplossing zoekspelletje:
Een beetje hilarisch maar eigenlijk weer een voorbeeld van geschiedenisvervalsing: men wil blijkbaar aantonen dat er al in de tijd van de Romeinen een luchthaven gevestigd was in Deurne…  Tijdens WO I was er nog geen sprake van de luchthaven Deurne, er werden dan ook geen bommen gegooid naar de koeien die er vredig graasden.  Vóór de eerste wereldoorlog experimenteerde Jan Olieslagers op het Wilrijkse plein, maar tijdens de eerste wereldoorlog was er in Antwerpen geen vliegtuig in de lucht te zien.  De overwinningen van Jan Olieslagers spelen zich allemaal af aan het front in de Westhoek. (bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Olieslagers).  De eerste barak (een afgedankte treinwagon) werd als luchthavengebouw ingehuldigd in 1923.  Het huidige luchthavengebouw dateert uit het jaar 1930 van de vorige eeuw (bron: http://www.antwerp-airport.be/bijlagen/GeschiedenisLuchthavenAntwerpen.pdf)