27 februari 2015

Districtsraad stemt in met voorstel Walter Verbruggen.Op initiatief van Groen wordt de onveilige fietssituatie op Eksterlaar aangepast!
De verkeerssituatie op een stukje Eksterlaar, meer bepaald tussen Mortselsesteenweg en August Van Putlei (Borsbeek) is al jaren een doorn in het oog. Fietsers, voetgangers en auto's moeten er samen een veel te smalle ruimte delen. Walter Verbruggen deed een voorstel tot besluit in de afgelopen districtsraad. Er werden twee huizen afgebroken waardoor plaats vrijkomt om een rondpunt aan te leggen en nieuwe veilige voet- en fietspaden aan te leggen. De districtsraad keurde dit unaniem goed. Hiervoor zal geld vrijgemaakt worden in het budget van 2016 zodat het kan uitgevoerd worden in 2017