29 april 2015

Waarom staat Groen Deurne onverkort achter Ringland:Het Oosterweeltracé biedt geen oplossing voor de verkeersknoop, een filevrij Antwerpen is met de huidige evolutie in de mobiliteit een illusie. De slogan "nu de spade in de grond" is enkel een holle frase. De bouw van de Oosterweelverbinding duurt minstens 10 jaar en zal tijdens het bouwen al grote verkeershinder veroorzaken, maar eigen studies van de BAM en het Vlaams Verkeerscentrum tonen aan dat er ook na de bouw gezien de te verwachten verkeerstoename heel snel opnieuw files zullen ontstaan.  Ondertussen is het geld echter wel op en zitten we met keuzes (derde scheldeoeververbinding vlak bij het centrum van Antwerpen) die de komende decades het verkeer naar de stad blijven leiden.

Oosterweel maakt Ringland onmogelijk.
Bovendien is het concept van het Oosterweeltracé met zijn ingewikkelde verkeersknooppunten (bv. Hollandse knoop tussen Borgerhout en Deurne) niet compatibel met het Ringlandconcept (nieuwe Singel bovenop de stadsring ipv. ernaast, scheiden van doorgaand (vracht-)verkeer van het lokaal verkeer via ondergrondse stadsring).

Het Oosterweeltracé biedt geen oplossing voor de huidige échte uitdaging: de leefbaarheid op het vlak van gezondheid van de Antwerpenaar verbeteren en dus lawaai en luchtverontreiniging terugdringen. Ook heeft de stad nood aan inbreiding om de verwachte groei van het aantal inwoners op te vangen. Oosterweel maakt dit onmogelijk omdat net door de blijvende lawaaioverlast en luchtvervuiling een gigantische oppervlakte niet beschikbaar is voor de Antwerpenaar (kijk naar de huidige onbereikbare open ruimte van de spaghettiknoop aan Antwerpen-Zuid of het knooppunt tussen ring en E313).
Van de herwonnen ruimte bovenop de ingetunnelde ringwegen kan 24 % ontwikkeld worden voor wonen, kmo, scholen, ziekenhuizen en de rest is toegankelijke open ruimte voor sport, wandelen en groen (verbinding tussen Brilschans en Wolvenberg).
De ring die nu Antwerpenaars verdeelt zal een plaats worden waar de Antwerpenaar naar toe trekt.

Samengevat
Het is géén én-én verhaal zoals de Vlaamse regeringspartijen willen doen geloven, Oosterweel maakt Ringland onmogelijk en gaat voorbij aan het belangrijkste voor de Antwerpenaar: een leefbare stad. Eerst Ringland realiseren en als er daarna nog nood blijkt aan bijkomende verkeersinfrastructuur, dan kunnen de oplossingen van het Meccano-tracé overwogen worden.
Oosterweel is niet de stilstand realiseren, maar zelfs meer, het is een achteruitgang, het is een concept van de vorige eeuw. Ringland is de toekomst.