31 oktober 2015

Antwoord op open brief Ingrid Pira over hinder toeristische vluchten luchthaven Deurne


Versneld onderzoek naar impact extra vluchten luchthaven Deurne


Minister van Milieu Joke Schauvliege gaat vervroegd onderzoeken wat de impact is voor de omwonenden van het verhoogde aantal vluchten op de luchthaven van Deurne. Ze doet dat na een open brief van Vlaams Parlementslid Ingrid Pira (Groen). Ook de invloed van de nieuwe E190 passagiersjets op de geluidsoverlast wordt versneld geanalyseerd.

Sinds begin april van dit jaar wordt er vanuit Deurne gevlogen op toeristische bestemmingen. Het aantal vluchten werd ook gevoelig uitgebreid en er worden nieuwe, zwaardere types van vliegtuigen ingeschakeld. De komst van een nieuwe vertrekhal én een evenementenhal symboliseren de frisse wind die door de Antwerpse luchthaven waait. “Samen met het aantal passagiers en het aantal vliegbewegingen stijgt ook de ongerustheid van de omwonenden”, zegt Pira. “Het aantal klachten over lawaai, laagvliegende toestellen en geurhinder neemt in snel tempo toe. Dat heb ik in september al aangekaart bij minister Schauvliege en luchthavenuitbater Marcel Buelens.”

Gezien de toename van het aantal passagiers, de extra vliegbewegingen en de zwaardere toestellen, vraagt Pira zich af of de huidige Antwerpse luchthaven nog steeds opereert binnen de milieuvergunning die ze kreeg. Dat wordt normaal ieder jaar gecontroleerd door de milieu-inspectie. De volgende controle staat gepland voor eind april 2016. Minister Schauvliege vindt het echter niet langer opportuun om zo lang te wachten en roept de milieu-inspectie en de luchthavendirectie al in november samen. Zij zullen de impact van de nieuwe vliegbewegingen simuleren aan de hand van de meetgegevens van 1 april 2015 tot 1 oktober 2015 en zullen dit laten analyseren door enkele specialisten gespecialiseerd in de beoordeling van hinder door luchthavens.

Pira is blij dat de vervroegde controle er komt. “Het is duidelijk dat de luchthaven van Deurne niet langer een zakenluchthaven is. Ze is op korte tijd uitgegroeid tot een toeristische luchthaven in dichtbevolkt gebied. De toename van het vluchtverkeer zet de leefbaarheid van een grote regio en zeer veel mensen onder druk. Het is de plicht van de Vlaamse regering om dit kort op te volgen en bij te sturen. Het is per slot van rekening deze regering die in het nieuwe bestuursakkoord de deur voor toeristische vluchten open gezet heeft.”