31 mei 2016

District Deurne wil ook waterbus van Albertkanaal naar haven.

In het bestuursakkoord kan je lezen dat het districtsbestuur een onderzoek wil naar de uitbouw van een route voor waterbussen over het Albertkanaal voor intergemeentelijk en/of bovenlokaal personenvervoer in functie van het ontlasten van toegangswegen als de Vaartkaai en de Bisschoppenhoflaan van autoverkeer. Het districtsbestuur denkt hierbij aan een verbinding over het Albertkanaal tussen Wijnegem, Schoten, Merksem, de bedrijfszone Kronenburg, het Sportpaleis, den Dam en het havengebied. 
Op de website van de Port of Antwerp lezen we op 10/5 in een nieuwsbericht dat de mogelijkheid tot waterbussen onderzocht wordt. Met onze fractie konden we dit toejuichen, dit was echter van korte duur. Al gauw bleek dat de port of Antwerp voorlopig drie routes uittekende, maar de route langs het Albertkanaal is niet opgenomen.

Dit is een gemiste kans. Want een route vanuit Wijnegem via het nieuwe Havenhuis tot aan de havendokken biedt de mogelijkheid om met de waterbus in het midden van de haven toe te komen. Met de vele wegenwerken in het noorden van Antwerpen zal dit de toegangswegen kunnen ontlasten. De nieuwe tramverbinding op het Eilandje komt tot aan het nieuwe Havenhuis. Die locatie kan een heel interessant knooppunt voor waterbus-tram-fiets worden. Op het Albertkanaal en in de dokken zijn er geen getijden en het traject passeert geen enkele sluis.

Daarom legde de Groen-fractie volgend voorstel tot advies voor aan de districtsraad waar het vorige week unaniem werd goedgekeurd:


Artikel 1: De districtsraad adviseert het college van Burgemeester en schepenen om de route Wijnegem via het nieuwe Havenhuis tot aan de havendokken op te nemen in de marktverkenning van het havenbedrijf.