16 augustus 2016

Jaarrekening LEM luchthaven Antwerpen:

Bedrijfsrevisor geeft "oordeel zonder voorbehoud" over jaarrekening over 2015 van de Luchthaven Exploitatie Maatschappij (LEM Antwerpen) maar plaatst belangrijke kanttekeningen.
Egis Antwerpen lijdt zwaar verlies over 2015, ondanks gulle subsidie van ruim 3,5 miljoen €

De balanscentrale van de Nationale Bank publiceerde vorige week de jaarrekening 2015 van de LEM Antwerpen nv, de volle dochter van Egis, verantwoordelijk voor de uitbating van de luchthaven Deurne.

Hieruit blijkt een verlies over het boekjaar 2015 van ruim 0,5 miljoen EUR. Het totale gecumuleerde verlies komt hiermee op 994.402 €. Nochtans kon de nv ook in 2015 rekenen op een gulle subsidie van de Vlaamse Overheid van 3.570.370 €. Dit belastinggeld verdween dus andermaal in de bodemloze put.

De commissaris-revisor merkt dan ook terecht op in zijn toelichting dat “de veronderstelling van continuïteit slechts verantwoord is in de mate dat de vennootschap verder kan rekenen op de financiële steun van haar aandeelhouder (Egis, nvdr)”.

Hoe lang zal aandeelhouder Egis, zelf beursgenoteerd, haar armlastige dochter nog de hand boven het hoofd houden? Hoelang kan luchthavendirecteur Marcel Buelens zijn aandeelhouder nog overtuigen dat alles wel goed komt, eens de aangekondigde nieuwe trafiek een feit wordt? Buelens moest al eens opstappen bij Charleroi Brussels Airport. Wordt dit zijn nieuwe zwanenzang…?

Enige lichtpunt voor Egis: zolang er verlies geleden wordt, moet geen concessievergoeding betaald worden aan de Vlaamse Overheid. 


De jaarrekening kan gedownload worden via de site van de Nationale Bank van België via deze link:
https://cri.nbb.be/bc9/web/catalog?execution=e1s1 en na het invullen van het ondernemingsnummer van de LEM Antwerpen 0536.616.371 kan je de jaarrekeningen downloaden.