21 oktober 2016

Stad Antwerpen moet een fatsoenlijke begeleiding uitwerken voor skiclub Zondal

Zoals iedereen stelden we met Groen Deurne vragen bij de eerdere berichtgeving in de kranten omtrent de skipiste Zondal en een mogelijke Plopsaqua. Dit is een belangrijk bovenlokaal dossier met impact op ons district. Wij willen dit niet zomaar laten passeren en ondernemen enkele stappen: in nauw overleg met gemeenteraadslid Joris Giebens zal er een interpellatie en motie deze maandag 24 oktober door Groen op de agenda staan. Daarnaast vragen wij met het district aan de bevoegde kabinetten om op de raadscommissie van volgende maand een uitgebreide toelichting te komen geven. Op basis van deze volledige en correcte informatie kunnen wij dan een duidelijke boodschap naar het stadsbestuur trachten te formuleren met de voltallige districtsraad naar het stadsbestuur over de toekomstige invulling van de site. Wij hopen op medewerking van de verschillende partijen. Tot slot zijn wij bezorgd over de onmiddellijke toekomst van de skiclub en gaven we vanavond op de districtsraad een duidelijke boodschap aan het stadsbestuur over de nood van het afmaken van het seizoen van de club, en de nood aan een uitgewerkt begeleidingsplan voor de club.