20 februari 2017

“Plopsaqua is geen alternatief voor Arena-zwembad”

Persbericht Groen Antwerpen en Groen Deurne

Groen pleit voor het behoud van een zwembad in de Arena-wijk. De komst van een Plopsaqua vier kilometer verderop is volgens de partij geen alternatief. “Een gezin met twee kinderen betaalt in het Arena-bad 9 euro voor 1 zwembeurt, in een Plopsaqua is dat 79,80 euro”, zegt gemeenteraadslid Joris Giebens. “Zelfs met een korting van 40% zoals de stad voorstelt, blijft dat 47,88 euro. Een ridicuul hoog bedrag voor wie een simpel baantje wil trekken.”

“Wij zijn niet tegen de komst van een nieuw recreatief zwembad aan Ruggeveld”, legt Giebens uit. “Maar dit mag niet gekoppeld worden aan de sluiting van het Arena-zwembad zoals schepen Ludo Van Campenhout (Open VLD) doet.  Het is namelijk niet de taak van de overheid om te investeren in een commercieel project zoals Plopsaqua. De stad gaat jaarlijks 1.125.000 euro doorstorten aan Plopsaqua . Dat is exact evenveel als wat het kost om het Arena-bad open te houden. De komst van Plopsaqua slorpt al het geld op en daarom moet Arena dicht. Dat is een puur politieke keuze.”

Volgens Groen is het wél de taak van de overheid om voldoende lokale zwembaden te voorzien waar je tegen een democratische prijs kan gaan zwemmen. De sluiting van het Arena-bad staat hier haaks op. “Vandaag maken meer dan twintig scholen gebruik van dit bad”, legt de Deurnese Groen-schepen Karen Maes uit. “De Ruggeveldsite ligt té ver voor deze scholen om een volwaardig alternatief te zijn. Bovendien wordt de verbinding tussen Deurne-Noord en  Deurne-Zuid nog steeds niet deftig ontsloten door het openbaar vervoer.”

“Uiteraard beseffen wij ook dat het Arena-bad aan renovatie toe is”, zegt Joris Giebens. “De kostprijs daarvan wordt geraamd op zo’n 6 miljoen euro. Omdat er voor die prijs ook een nieuw zwembad gebouwd kan worden op die plaats, gaat onze voorkeur uit naar een nieuw bad. Mits de nodige politieke wil is dit een haalbaar project.” Volgens schepen Karen Maes  heeft Deurne inderdaad ook nood aan extra sportfaciliteit. “Maar dit hoeft niet noodzakelijk op de plaats van het huidige Arena-bad. Er zijn ook alternatieve locaties mogelijk in Deurne-Zuid die we kunnen onderzoeken.”

Meer info:
Joris Giebens, gemeenteraadslid Antwerpen (Groen)
Karen Maes, schepen Deurne (Groen)