15 december 2017

Ledencongres kiest om als Groen naar de districtsraadverkiezingen te gaan.

Begin december hielden we ons eerste ledencongres omtrent de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 waarbij er ook nieuwe districtsraden verkozen worden.

We kozen vijf kandidaten voor het pollcomité. Zij zullen een sterke lijst samenstellen waarmee we naar de verkiezingen trekken. We stemden onze speerpunten af en besloten dat Groen Deurne deze verkiezingen zelfstandig naar de kiezer trekt.

We lichten dit graag kort toe en nodigen je alvast uit om deel te nemen aan ons participatief traject voor het programma. Van februari tot mei plannen we verschillende bijeenkomsten open voor inwoners van Deurne, handelaars en bedrijven in Deurne en middenveldorganisaties van Deurne. Want voor de opbouw van ons programma hebben we jullie inbreng nodig!

Als Groen naar de kiezer.
Groen Deurne trekt als Groen naar de kiezer en heeft ervoor gekozen niet als het progressief bondgenootschap Samen, zoals op stadsniveau, of in kartel, zoals we dat deden in 2006 en 2012, op te komen.

Bij Groen leeft de overtuiging dat een kartel niet het uitgangspunt moet zijn.
We zijn aparte partijen, met een eigen politieke werking en visie. Samen opkomen moet een duidelijke meerwaarde bieden.

Dat is er op stadsniveau zeker en vast. We willen daar een ander beleid. Een beleid dat socialer, groener en duurzamer is. Als oppositiepartijen willen we samen met onafhankelijken daarvoor strijden.

In Deurne verschilt de context. Hier hebben we al aangetoond dat het anders kan! Door het openbreken van het bestuursakkoord in 2016 door Groen, hebben we een menselijker en groener programma voor de Deurnenaren kunnen bewerkstelligen.

Onze schepen van Groen Karen Maes is een bekend gezicht geworden in Deurne. Zij werkt nu al 1,5 jaar op verschillende beleidsdomeinen en realiseerde o.a. de buurtbabbels, buurtbudgetten en de buurtmobiel. Hierdoor is de inspraak en inbreng van de Deurnenaar op het lokaal beleid aanzienlijk verbeterd.

Deurne heeft dankzij Groen de eerste stappen gezet naar een bijenvriendelijke gemeente door het plaatsen van bijenkasten en duurzame groenplantsoenen.
Voor senioren maakt ze zich sterk door de ontwikkeling van de zilverlussen. Dit zijn routes op maat van iedereen die moeilijker te been is, waarbij extra aandacht is voor veilige voetpaden, op- en afstappen op het trottoir en voldoende rustpunten onderweg. En misschien ben je de fietstaxi ook al tegengekomen?

In de strijd tegen kinderarmoede maakt ze budget vrij voor groente en fruit op school. En zo zijn er nog tal van voorbeelden te vinden.

De progressieve en constructieve rol die Groen in de oppositie opnam, heeft ze in de meerderheid doorgezet. Ook op domeinen waar we geen bevoegdheden hadden, hebben we ons laten gelden. Denk maar aan de tarieven van het nieuwe zwembad aan de Ruggeveldlaan, het onderzoek naar de conflictvrije kruispunten voor veilig (fiets)verkeer, de heraanleg van de Herentalsebaan en de studie naar veilige routes naar speelpleinen op maat van kinderen.

Groen Deurne gaat daarom graag door om van Deurne een mooier district te maken, waar het prettig is om te wonen. We zullen ons blijven inzetten om de 20 buurten warmer, kind- en seniorvriendelijker en duurzamer te maken. We kijken daarbij uit naar de samenwerkingen met alle democratische partijen om dit te verwezenlijken.

Help jij mee?
Een verkiezing winnen doe je niet alleen en daarom nodigen we iedereen uit om zich uit te spreken voor Groen Deurne.
Dat kan op veel mogelijke manieren, bijvoorbeeld door input te leveren op één van de activiteiten, door mee te helpen flyers in bussen te steken, door een affiche op te hangen, door onze berichten op Facebook te liken en/of te delen, of door je kandidaat te stellen.