23 maart 2018

Overkap de E313 voor een gezonder Deurne


Wie zich een beetje wil verplaatsen in en rond Deurne, merkt dat dat niet altijd vlot verloopt. Bovendien stapelen problemen zich op rond lawaaioverlast, fijnstof en leefbaarheid. Als we deze uitdagingen nu niet aanpakken, blijven we achter met een ongezonde leefomgeving: een niet te overkappen stuk snelweg en een dramatische Hollandse knoop.

HET KAN ANDERS!
Een jaar geleden werd in Antwerpen het Toekomstverbond ondertekend tussen beleidsvoerders en actiegroepen. De mobiliteitsoplossingen worden gezocht in een Modal Shift: minstens 50% van de verplaatsingen gebeurt met andere vervoersmiddelen dan de auto, dus met fiets, openbaar vervoer, deelsystemen, … Het ontwerp voor snelwegen voor lokaal en doorgaand verkeer moet drastisch anders getekend en uitgevoerd worden en de volledige Ring moet overkapt worden.

Helaas zien we dat de ingenieurs en bestuurders van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel, de BAM dus, nog steeds vasthouden aan de bestaande plannen voor de waanzinnige Hollandse knoop en de aansluiting van de E313 met de Ring. Die plannen staan een overkapping van de volledige Ring in de weg en dragen zeker niet bij aan de leefbaarheid in Deurne.

HOE DAN WEL?
Met Groen Deurne gaan we voluit voor de ondergrondse aanleg van de A102, een nieuw stuk snelweg dat het vrachtverkeer vanaf het rondpunt van Wommelgem afleidt naar het noorden om daar aan te sluiten op de snelweg. Zo kan de E313 tussen dat rondpunt en de Ring, en dus over Deurne en het Rivierenhof, stevig afgeslankt worden. De aansluiting met de Ring kan dan volledig overkapt worden!

We steunen hiermee de voorstellen van Ringland, die met gescheiden verkeersstromen voor lokaal en doorgaand verkeer, en een nieuwe aangepaste Oosterweel Light de immense knoop aan Deurne-Noord in goede banen leidt. De Ring kan daar dan een kleinere stedelijke verbindingsweg zijn, terwijl het vrachtverkeer buiten de stad gehouden wordt. Door deze oplossing wordt de leefbaarheid in ons district stukken beter.