21 oktober 2004

Cultuur in Deurne wordt geslachtofferd!

Persbericht van Groen! Deurne

Vanavond werd tijdens de districtsraad van Deurne de begroting goedgekeurd.
Op zich zou dit goed nieuws kunnen zijn.
Maar we betreuren ten zeerste dat een aantal amendementen van het Vlaams Blok werden goedgekeurd, waardoor vooral de budgetten voor cultuur stevig beperkt worden.

Met de steun van het bureaulid Guy Dirckx, bevoegd voor jumelages, de VLD-fractie - die hiermee de meerderheid beschadigt - en de twee aanwezige onafhankelijke raadsleden (de derde was ziek) werden alle amendementen van het Blok goedgekeurd. Daardoor worden de budgetten voor de Week van de Amateurkunsten, de organisatie van de Cultuurmaand (met het succesvolle initiatief 'Kunstroute' dat reeds tweemaal duizenden toeschouwers naar het Rivierenhof lokte) en de Buurttentoonstelling 'Den Tip' geschrapt of sterk beperkt. Opvallend is ook dat het Vlaams Blok de 'gratis vrijdagavondconcerten' die het district in samenwerking met het Cultuurcentrum en de Provincie tijdens de zomermaanden organiseert, drooglegt. Deze avonden trokken in juli gemiddeld wekelijks 1.500 personen naar het Openluchttheater Rivierenhof. Ten slotte wordt ook het budget voor de mogelijke plaatselijke initiatieven van culturele verenigingen weggenomen, waardoor lokale initiatieven niet meer kunnen ondersteund worden.

Het is duidelijk dat sommigen in de raad Walter Verbruggen, onze districtsschepen voor cultuur willen aanpakken. Nu er een nieuwe dynamiek is ontstaan binnen het culturele veld in Deurne, wil het Vlaams Blok deze werking ondermijnen.
Dat dit gebeurt is geen nieuwigheid, maar dat leden die zichzelf tot de meerderheid rekenen die voorstellen van het Blok steunen, is voor ons onbegrijpelijk.

Groen! zal zich nu beraden over deze vertrouwensbreuk in de coalitie en later met een duidelijk standpunt naar buiten komen.
Eén zaak moet duidelijk zijn: wij laten de bewoners van Deurne niet in de steek !

Luk Wellens
Voorzitter Groen! Deurne

Geen opmerkingen: