05 november 2004

Groen! Deurne steunt cultuurschepen

Na de recente gebeurtenissen in de districtsraad van Deurne werd overleg gepleegd met de leden van GROEN! Deurne en het partijbestuur van Antwerpen.

Het is nu duidelijk dat het blok zijn ware gelaat heeft getoond met de amendementen die bij de laatste begrotingsvoorstellen werden goedgekeurd. "Cultuur eindigt waar racisme begint" stond vroeger op affiches te lezen. En ook de geschiedenis in Vitrolles of Marseilles bewijst dat cultuur het eerste slachtoffer is van een rechts beleid.

Na gesprekken met de coalitiepartners, waarin de hoop op een herstel van het vertrouwen werd uitgedrukt, is het voor GROEN! Deurne duidelijk dat een krachtige aanpak met alle democratische partijen noodzakelijk is. We hebben dan ook besloten om meer dan ooit onze districtsschepen, Walter Verbruggen, te ondersteunen. Al wie met cultuur in de ruimste zin van het woord bezig is in Deurne kan op zijn steun blijven rekenen.
Vooral de dynamiek van de nieuwe cultuurraad werd aangepakt: de budgetten voor de week van de amateurkunsten en van de cultuurmaand werden weggestemd of beperkt.
De districtsschepen blijft achter de cultuurraad staan en zal hen op bezielende en creatieve wijze ondersteunen en aanmoedigen.
Het is ook onbegrijpelijk dat onafhankelijke raadsleden zich hebben laten verleiden om de geslaagde gratis openluchtconcerten in het Rivierenhof weg te stemmen. We roepen dan ook vooral Karin Hansen, ooit verkozen voor AGALEV in Deurne op om zich te bezinnen over haar rol in deze raad. Misschien moeten al diegenen die haar hun stem hebben gegeven haar eens contacteren over haar totaal gewijzigd stemgedrag in de raad, waar enkel het blok baat bij heeft. Of heeft zij zich "bekeerd" tot het uiterst-rechtse gedachtengoed?

Op de andere terreinen die binnen de adviserende bevoegdheden van de districtsschepen vallen, zal blijvend aandacht gegeven worden aan krachtdadige, toekomstgerichte en positieve ontwerpen. Bij de ontwikkeling van de mobiliteitsplannen en de circulatieplannen wordt aandacht gegeven aan de alternatieven voor het steeds meer dichtslibbend wegennet en wordt storend sluipverkeer aangepakt. Bij de ontwerpen van de tramlijnverlengingen wordt gelet op het behoud van parkeerplaatsen, maar ook voor de aanleg van fietspaden en veilige oversteekplaatsen wordt gezorgd. De overlast aan het Sportpaleis moet dringend op de agenda staan van hogere overheden zodat dringende oplossingen uitgewerkt worden. Het BPA Ruggeveld/Rivierenhof moet snel verfijnd worden, zodat een historische kans op een degelijke structuur voor dit gebied kan vastgelegd worden. En het project Eksterlaer wordt mee gestuurd tot een aanvaardbaar voorstel, met aandacht voor verkeer, groen voor de buurt en zo weinig mogelijk hinder voor de omwonenden.

GROEN! wil het bestuursakkoord ten volle ondersteunen en blijven dragen tot het einde van de legislatuur. We roepen dan ook alle onafhankelijken op om duidelijk te maken aan de bevolking waar zij voor staan. Of zijn ze allemaal vergeten door en voor wie ze verkozen zijn ?

Luk Wellens, voorzitter Groen! Deurne