29 januari 2005

Nieuwjaarstoespraak Groen!-Antwerpen voorzitter Johan Malcorps

Gisterenavond was het de nieuwjaarsreceptie van Groen! stad Antwerpen in Deurne. Uit de toespraak van stedelijk Groen!-voorzitter Johan Malcorps hier het volgende stukje:

"Welkom in Deurne. Als we vandaag hier in Huize Min bijeen zijn, is dat geen toeval. We willen als Groen! vanavond uitdrukkelijk onze steun toezeggen aan de mensen van Deurne. Want Groen! gelooft in een progressief en democratisch bestuur ook in Deurne. Wij willen de handdoek niet in de ring gooien en capituleren voor de politieke spelletjes van het Vlaams Belang. Een partij die warm en koud blaast, hard uithaalt en dan weer inbindt, maar met een duidelijk doel voor het ogen : het installeren van een onverdraagzame samenleving in Deurne. En daar zullen wij nooit in meegaan, ook niet een klein beetje.

Als we hier vandaag samen zijn is het om onze steun uit te spreken voor de vele positieve projecten die in Deurne op stapel staan. Het ontwikkelingsplan voor Deurne Noord biedt perspectieven op een duurzame toekomst voor wijken die al te lang aan hun lot werden overgelaten. De verlenging van de tramlijnen 10 en 12 is voor Deurne absoluut een kans om te kiezen voor duurzame mobiliteit. En Walter zorgde zelfs voor meer bomen en ja, ook meer parkeerplaatsen, na de heraanleg. Door de buurtregie die nu voorzien wordt in het Stadsplan Veilig voor de wijk Kronenburg kan werk gemaakt worden van een evenwichtig beleid, mét aanpak van overlast en met duidelijke sociale accenten.

Wij steunen ook Groen! Deurne in hun acties voor een leefbare ontwikkeling van Eksterkaar. De Groenen in Deurne kwamen als eersten met vragen om de woontorens te verkleinen, het aantal woningen te beperken, de verkeerssituatie te verbeteren en de open ruimte uit te breiden.

Groen! gelooft in levendige districten. We willen een versterking van de democratie op districtsniveau. In deze stad gaat nog altijd veel te veel aandacht naar ’t Schoon Verdiep."