06 mei 2005

Omdat Antwerpen van iedereen is... en moet blijven.

Zoals je waarschijnlijk weet willen de burgemeester en de
veiligheidsschepen in Antwerpen een straatverbod invoeren. Mensen die
herhaaldelijk overlast plegen op eenzelfde plaats zouden een straat- of
pleinverbod opgelegd kunnen krijgen door de burgemeester.

Antwerpen dreigt hier een repressieve grens te overschrijden; een grens
waarbij de burgerrechten van éénieder worden aangetast. Een veel te vage
omschrijving laat alle kansen op ontsporing open. Men wil het toepassen voor
verslaafde prostituees die tippelen, maar het kan ook voor bedelaars,
rondhangende jongeren (of rondhangouderen zoals in Oude Pekela in
Nederland?) of andere groepen die snel geviseerd worden. Alleszins dreigen
kwetsbare groepen het slachtoffer te worden.

Overlast moet worden aangepakt, maar met betere instrumenten. Niet een
burgemeester maar een rechter moet zich uitspreken over zulke fundamentele
sancties. Niet de gemeenteraad maar een parlement moet een straatverbod
stemmen als men dat wettelijk mogelijk zou willen maken.

Op de webstek www.geenstraatverbod.be vind je meer informatie én een petitie tegen het straatverbod.

Geen opmerkingen: