18 juni 2005

Openbaar onderzoek 120 volkstuintjes

AG Vespa, de stedelijke NV die het vastgoedpatrimonium van de stad Antwerpen beheert, heeft een bouwaanvraag ingediend voor de aanleg van 120 volkstuinen in de zone Grensstraat, de Borsbeekse- en Mortselsesteenweg. Het openbaar onderzoek hiervoor loopt momenteel. Deze volkstuintjes zijn bedoeld voor de tuiniers die hun stek zullen verliezen door de realisatie van het bouwproject Eksterlaar. Het realiseren van een gelijkwaardige locatie in de buurt was één van de voorwaarden die het district stelde alvorens het bouwproject kon gerealiseerd worden. Hopelijk zal de stad voor de andere voorwaarden evenveel energie aan de dag leggen.
Wordt vervolgd.

Bekijk hier het project Eksterlaer op de site van AG Vespa

Geen opmerkingen: