01 juli 2005

Niet minder, maar meer muziek in Deurne in 2006

Walter Verbruggen"Ondanks de herhaalde pogingen van de oppositie om de gratis vrijdagavondconcerten in het Rivierenhof te boycotten vindt gelukkig alles gewoon plaats", zegt de voor cultuur bevoegde districtsschepen Walter Verbruggen (Groen!). Voor volgende zomer plant de schepen ook gratis pleinconcerten.
Op voorstel van Walter Verbruggen reserveert het district 32.000 euro in de begroting van 2006 voor de organisatie van vier concerten op wijkpleintjes. "Bedoeling is deze in de cultuurmaand juni te laten plaatsvinden", zegt Verbruggen. "Ik kan het Vlaams Belang en collega Dirckx al meegeven dat we gaan voor én de gratis concerten in het Rivierenhof én de concerten op de pleintjes."

Geen opmerkingen: