12 september 2005

Resultaten bevraging over inrichting Bremweide

Gebruikers verwachten geen grootse ontwikkeling Bremweide, maar wel een grote, met bosjes omheinde hondenloopzone, zitbanken, fiets- en wandelpaden en een beter onderhoud. Dat zijn de voornaamste conclusies van de enquête die schepen Erwin Pairon (Groen!) liet uitvoeren onder de gebruikers van de Bremweide. De stad trekt in haar begroting 150.000 euro uit voor de uitvoering van de werken die in het najaar van 2006 starten.
Klik op de titel hierboven voor de gedetailleerde uitslagen van de bevraging. Deze resultaten worden nog eerst voorgelegd aan enkele officiële adviesraden: de jeugdraad, de seniorenraad en het district. Eind september worden al deze resultaten met een focusgroep(*) besproken. Op basis hiervan stellen de ontwerpers een vlekkenplan op dat 3 weken later opnieuw aan de focusgroep voorgelegd wordt. Met al deze informatie wordt een plan ontworpen dat eind 2005 begin 2006 op een informatievergadering voorgesteld wordt. De heraanleg gaat echter zoals gepland door tijdens de eerste helft van 2006.

(*)=De focusgroep is samengesteld uit relevante (niet) gebruikers zoals: hondenbezitter, buurtbewoner, jongeren, senioren, sporter, … Ze worden zo gekozen dat ze een grote achterban vertegenwoordigen

Geen opmerkingen: