06 oktober 2006

Het VB liegt! Willen zij een zwemvijver of niet?

Eens te meer blijkt het Vlaams Belang vlakaf te liegen in hun propaganda.
Daarin stond te lezen dat de omvorming van het zwembad in het Boekenbergpark tot zwemvijver zo snel mogelijk dient gerealiseerd te worden.
Nochtans is het de zesde kandidaat op hun districtsraadslijst die naast twee (!) andere buren het project nu al meer dan een half jaar tegenhoudt door elke maal er een moeizaam compromis uit de bus komt opnieuw naar de Raad van State te stappen.
Gisteren werd er in die zaak gepleit en liet mevr. Pooters (zesde plaats VB district Deurne) in haar kaarten kijken: "Ons huis is meer waard zonder zwembad". Met andere woorden: "eigen volk eerst" is eigenlijk "eigen financieel belang eerst".
Welke toekomst is er voor Deurne met deze partij? Is er voor deze partij een toekomst in Deurne?
Positieve projecten (vooral als ze een initiatief van een groene schepen zijn) mogen geen succes hebben. U kiest zondag toch ook?

Geen opmerkingen: