18 januari 2007

Bevoegdheden districtscollege 2007-2012 vastgelegd

Ook niet de storm van vandaag kon de installatie van het nieuwe districtscollege verstoren. Ook de bevoegdheden van de districtsschepenen werden vastgelegd.
Naast districtsvoorzitter Frank Geudens (sp.a) krijgt partijgenote Wendy Van Dorst als districtsschepen de bevoegdheden mobiliteit en sport. Onze groene districtsschepen Walter Verbruggen blijft een heel aantal oude bevoegdheden uitoefenen met het pakket milieu, ruimtelijke ordening, groenvoorziening en cultuur. Voor CD&V wordt Peter De Roeck districtsschepen met bevoegdheden jeugd, senioren en sociale zaken. VLD-districtsschepen Marleen De Backer is bevoegd voor o.m. openbare werken, straatbeeld en verlichting.

Geen opmerkingen: