03 maart 2007

Openbaar onderzoek BPA Drakenhof gestart (tot 31 maart)

De gemeenteraad heeft op 18 december 2006 het ontwerp bijzonder plan van aanleg 'Drakenhof', district Deurne voorlopig vastgesteld. Nu wordt een openbaar onderzoek georganiseerd waarbij elke burger zijn opmerkingen, bezwaren of adviezen kan indienen. Het plangebied 'Drakenhof' is één van de vele open ruimten die karakteristiek zijn voor het stedelijke weefsel van Deurne Zuid. Het BPA wil de beschikbare ruimte binnen het plangebied in functie van de bestaande ruimteclaims zo optimaal mogelijk ontwikkelen. Hiertoe worden de bestemmingen zodanig opgesteld dat in de tijd een geleidelijke wijziging van de functionele invulling mogelijk wordt. De verschillende functies krijgen op basis van de maatschappelijke behoeften aangepaste garanties/duidelijkheid over het behoud (korfbalclubs), de uitdoving (volkstuinen) of de versterking (wonen) ervan.
Klik hier voor meer informatie om aan dit openbaar onderzoek deel te nemen.

Geen opmerkingen: