14 maart 2007

Goedkeuring stratentracé project Eksterlaar op gemeenteraad

De Antwerpse gemeenteraad heeft het nieuwe wegentracé voor de woonwijk Eksterlaer goedgekeurd. Groen! weigerde het tracé goed te keuren. Dit lijkt sterk op een politiek van voldongen feiten die de deur voor de nieuwe wijk wagenwijd openzet. En dit zonder dat er duidelijkheid is over de hoogte van de appartementsgebouwen of het aantal woningen. Ook de geplande doortrekking van de Constant Jorislaan is één van de groene knelpunten. De gemeenteraad keurde het wegentracé echter meerderheid tegen oppositie goed.

Het dossier kan nu voor advies naar de Vlaamse administratie voor Ruimtelijke Ordening. Volgens schepen van Ruimtelijke Ordening Ludo Van Campenhout (Open VLD) moet het belang van dit besluit gerelativeerd worden en zal de gemeenteraad tijdig inzage krijgen in de concrete bouwplannen. De buurtbewoners van de Dascottelei luisterden aandachtig naar het debat. Het staat zo goed als vast dat ze naar de Raad van State trekken om Eksterlaer alsnog tegen te houden.

Geen opmerkingen: