23 juli 2007

"Big Jump" in de Schijn te Deurne

Op 15 juli vond in heel Europa de Big Jump plaats.
Een actie die ijvert voor een betere kwaliteit van waterlopen, rivieren en meren.
Op deze manier hoopt men de “Europese kaderrichtlijn water” meer bekendheid te geven.
Deze kaderrichtlijn wil tegen 2015 alle Europese waterlopen in een ecologisch gezonde toestand.
Ook in Deurne sprongen een tiental mensen in de Schijn.

Geen opmerkingen: