15 september 2007

Ertbrugge: aanplanting bos door Vlaamse overheid

De wijkgroep Ertbrugge heeft een positief onderhoud gehad met de Vlaamse regering. De wijkgroep stond sceptisch tegenover een stuk weide, tussen het kasteel Ertbrugge en de Houtlaan, dat Vlaanderen had aangekocht. Intussen zijn de groene jongens ervan overtuigd dat de Vlaamse regering er bijkomende bebossing wil aanplanten. Ook in de dreef tussen het kasteel van Ertbrugge en de August Van de Wielelei komen er wellicht nieuwe bomen.

Geen opmerkingen: