16 februari 2008

Stad maakt van gronden Ruggeveld tijdelijke speelweide

De groendienst van de stad Antwerpen zal een 2,5 ha groot speelbos-avonturenterrein op Ruggeveld gebruiksklaar maken. Na het maaien van het terrein kan deze oppervlakte gebruikt worden als openbare speelweide.
In het kader van ‘100 jaar scouting in het werkjaar 2006-2007’ ijverden drie scoutsgroepen voor een groot speelbos van 34 ha op Ruggeveld en Immerseel (behoort tot de gemeente Wommelgem). De weide is hier een deel van. De stad gaat akkoord, maar maakt de speelweide toegankelijk voor iedereen en niet enkel voor scoutsgroepen. Zo kan iedereen genieten van de tijdelijke speelweide.
De speelweide is tegen de zomer klaar. De speelweide is een tijdelijke invulling van de site tot er een definitief ruimtelijk uitvoeringsplan is voor het Ruggeveld.
Omdat het terrein gesitueerd is in een reservatiestrook op het gewestplan, pleegde de stad overleg met Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid. Deze gaan formeel akkoord met het gebruiksklaar maken van het terrein als speelweide.

Geen opmerkingen: