22 februari 2008

Nakende keuze nieuw Antwerps voetbalstadion (in Deurne?)

Regelmatig verschijnen er berichten over de keuze van een locatie voor een nieuw Antwerps voetbalstadion. Eén van de mogelijke locaties bevindt zich in Deurne, op het terrein van de luchthaven. Maar niemand weet precies waar, noch hoe de inspraak rond dit dossier dat heel wat effect zal hebben op de zo al moeilijke mobiliteit. Daarom vroeg Mieke Vogels de districtsraad van Deurne wat er in Deurne al van geweten is.
Wil Antwerpen meespelen in de organisatie van een eventueel Belgisch-Nederlands WK voetbal in 2018, moet de stad tegen eind 2010 een volledig bouwdossier indienen. Het stadion moet daarbij geschikt zijn voor 40.000 supporters, met de modernste faciliteiten. Oorspronkelijk waren twee locaties gesitueerd in ons district. Eén van de beide locaties de Bosuil verdween wegens te veel ‘Antwerp’ en verkeersproblemen al uit de shortlist van de kandidaat-locaties. Het nieuwe stadion moet de thuisbasis van de twee Antwerpse clubs worden. De beslissing lijkt in een eindfase en wordt gemonopoliseerd door de twee ‘sportschepenen Ludo Van Campenhout en burgemeester Janssens, respectievelijk Antwerp en Germinal Beerschot , en minister van ruimtelijke ordening Dirk Van Mechelen.
Er liggen nog vier locaties op tafel voor zo'n nieuw groot Antwerps voetbalstadion: het Eilandje, Petroleum-Zuid, de Luchthaven en het Rooi, het Vlaamse gewest trekt het dossier steeds meer naar zich toe en vooral minister Van Mechelen gebruikt zijn bevoegdheid van ruimtelijke ordening om het dossier mee te sturen.' Eind april hoopt het Vlaams gewest knopen door te hakken, op basis van de milieueffectenrapporten en mobiliteitsstudies. Dan kan het nieuwe Superstadion ingebed worden binnen de afbakening van het grootstedelijk gebied. Eén van de redenen dat het acht jaar geleden met het Eurostadion misliep, was het getouwtrek tussen GBA en FC Antwerp. Daarom lieten sportschepen Ludo Van Campenhout (Open VLD) én burgemeester Patrick Janssens (SP.A) al uitschijnen dat ook Petroleum-Zuid vlak bij het Kiel niet in de bovenste schuif ligt. Al blijft het één van de locaties, zelfs topkanshebber, die mee onderzocht worden. Het Zand op Linkeroever, een voorstel van GBA, is ondertussen ook afgeschoten omdat het GBA-bestuur naast het stadion woontorens plande en de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel de site op Linkeroever nog zo'n vijf jaar nodig heeft, als werfruimte voor de bouw van de Oosterweelverbinding. Ook een tweede piste van GBA, op de Wilrijkse pleinen dicht bij het Bouwcentrum, overleefde het niet en zo landen we opnieuw in Deurne, ditmaal niet in Deurne-noord maar bij de terreinen bij de Luchthaven in Deurne -zuid. Een idee dat minister Van Mechelen zelf aankaartte bij het Antwerpse stadsbestuur. De luchthavenlobby ziet deze locatie niet zitten en vindt in minister president Kris Peeters een spreekbuis.
Al deze tegenstellingen worden momenteel gecamoufleerd door ‘objectieve’ milieueffectrapporten en mobiliteitsstudies. Er worden belangrijke beslissingen genomen boven de hoofden van de betrokken districten. Als het nieuwe terrein op de terreinen rond de luchthaven komt zal dit nieuwe verkeersstromen meebrengen op de militaire baan, aan het rondpunt van Wommelgem en dito parkeeroverlast meebrengen in een gebied dat door de aanwezigheid van het shopping centrum van Wijnegem, Makro, Maxi GB…reeds oververzadigd is.
Het wordt tijd dat Deurne van zich laat horen. ? Als er morgen een keuze wordt gemaakt en de consequenties van deze keuze duidelijk worden zal het district het eerste bestuursniveau zijn dat door de inwoners wordt aangesproken op verkeers- of parkeeroverlast.

Kan het college mij antwoorden op volgende vragen:
Werd het districtscollege door het stadsbestuur reeds om advies gevraagd over de locatie van het nieuwe Antwerpse voetbalstadion ?
Werd het district betrokken bij de opmaak van het milieueffectenrapport of de mobiliteitsstudie ?
Wat zal het districtscollege doen om de belangen van de bevolking van Deurne en de leefbaarheid van onze gemeente in deze discussie te laten horen .

Mieke Vogels

Geen opmerkingen: