06 juni 2008

Groen! start juridische actie tegen Lange Wapper

Lange Wapperbrug
Groen! wil in overleg met Antwerpse buurtbewoners juridische stappen zetten tegen het project van de Lange Wapper. Die brug wordt de blikvanger van de Oosterweelverbinding die voor Merksem en Deurne Noord heel wat extra fijn stof zal veroorzaken.
Groen! wil dat de luchtvervuiling die zal veroorzaakt worden door de Lange Wapperbrug vermeden wordt en zal een juridische procedure opstarten om de betrokken overheden te dwingen stil te staan bij de mogelijke gevolgen voor de omwonenden.updates
- Rekenhof wil breder draagvlad voor Oosterweelverbinding (Het Nieuwsblad 14/6/2008).
- Rekenhof heeft nieuwe vragen bij Oosterweelverbinding (deredactie.be 13/6/2008).
- Tussenkomst Vlaams volksvertegenwoordiger Rudi Daems (Groen!) in het vlaams parlement (ATV 11/6/2008).
- Interview met Mieke Vogels op ATV (9 juni 2008).

Infosessies van BAM in Deurne
De laatste twee weken van juni zal de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) de bevolking verder informeren over de stand van zaken van de Oosterweelverbinding. Na infosessies op Linkeroever en Zwijndrecht in februari van dit jaar komt de tentoonstelling nu naar Merksem en Deurne, waar in detail wordt ingezoomd op ondermeer de Lange Wapperbrug, de Stedelijke Ringweg en het op- en afrittencomplex Schijnpoort. De infomomenten zijn vrij te bezoeken tijdens de hieronder vermelde uren, maar deze informatiemomenten zijn dus enkel éénrichtingsverkeer.

Data van de lokale infosessies van de BAM:

Deurne - Kasteel Rivierenhof:
- donderdag 26 juni 2008 van 14 tot 20 uur
- vrijdag 27 juni 2008 van 11 tot 18 uur

Oosterweelverbinding