14 juni 2008

Nieuwe politiecodex online

Op 7 juni 2008 is een nieuwe versie van de politiecodex in werking getreden. U kunt de nieuwe versie raadplegen als u op de titel van dit bericht klikt.
In de politiecodex worden heel wat zaken geregeld (en bestraft...) die ons allemaal aanbelangen en het samenleven en het straatbeeld aangenamer kunnen maken.
Een aantal artikelen wijzigen naar aanleiding van het nieuwe afvalbeleid, andere gaan over de verantwoordelijkheden bij het promoten van activiteiten door middel van flyers, affiches, zowel voor de aanbrenger als de verantwoordelijke uitgever en de organisator van de activiteit.
Ook de toelating om voortaan in de stedelijke parken te fietsen is er in opgenomen. De toegangsborden aan de ingangen van de parken moeten echter nog aangepast worden want die geven nog steeds aan dat alle verkeer verboden is (wat ook de bedoeling blijft voor gemotoriseerd verkeer). Heel wat mensen zijn niet op de hoogte van de wijziging en fietsers worden dan wel eens achternageroepen... Voorzichtig fietsen, hoffelijkheid en andere mensen niet in gevaar brengen blijft natuurlijk de regel, net zoals dat ook op straat geldt.