02 juli 2008

Nieuw "onafhankelijk" onderzoek Oosterweel window-dressing?

Meer en meer lijkt het er op dat het aangekondigde onafhankelijk onderzoek over de mogelijke tracés van de Oosterweelverbinding en de wijzigingen aan de top van de BAM slechts windowdressing zijn. Immers, wat blijkt? Terwijl het aangekondigde onderzoek nog zal lopen, zal de BAM doodleuk op 1 september een bouwaanvraag indienen voor het betwiste tracé dat zij voorstaan. Wie zal er, en op basis van welke objectieve gegevens (als die nog niet bekend zijn) het BAM-tracé kunnen vergelijken met de andere tracés? Zo kan niemand op een ernstige manier bezwaarschriften indienen.
Twee van die tracés die onderzocht zullen worden, het BAM-tracé (afgezonken tunnel + Wapperviaduct) en de Horvat-variant (tunnel onder de Schelde en een tunnel die het tracé van de Wapperbrug volgt, maar dan ondergronds), zij zijn in hetzelfde bedje ziek. Als de Oosterweelverbinding zal aantakken ter hoogte van het Sportpaleis, blijven de problemen daar huizenhoog voor Deurne-Noord.
Een tracé dat zowel het vrachtverkeer als het personenvervoer gelijkmatiger spreidt over de hele ring (door enkel de vrachtwagens aan de Oosterweel én Kennedy tunnels tolplichtig te maken) geniet overduidelijk de voorkeur. Als door gebruik van een geboorde tunnel (ipv. een afgezonken tunnel, dat geeft een hoop slib) onder de Schelde het Sint Annabos nog kan gered worden, is dat de kers op de taart. Door veel noordelijker op de havenweg (A12) aan te pikken, worden een heleboel gevaarlijke manoeuvres vermeden en de hinder in een onbewoond havengebied gelegd. Dat tracé met al die voordelen is ook gekend, dat is het alternatief van de Straten-Generaal.