11 juli 2008

Aftrap voor stadsreferendum Oosterweel

Gisteren 10 juli kondigde de actiegroep Ademloos aan dat ze maandag haar aanvraag bij het stadsbestuur indient om een referendum te organiseren over de omstreden Oosterweelverbinding. De vraag die zal voorliggen luidt: "Moet de stad Antwerpen een gunstig advies geven voor de stedenbouwkundige vergunning van de Oosterweelverbinding op het huidig voorziene tracé tussen Zwijndrecht/Linkeroever en Merksem/Deurne? Ja of Nee?". Nu moeten er nog een dikke 38 000 inwoners van Antwerpen van 16 jaar en ouder tekenen om dit referendum effectief te laten plaatsvinden. Die handtekeningen dienen gezet te worden op formulieren die door de stad Antwerpen ter beschikking gesteld worden. Ademloos mikt echter op een 50 000 handtekeningen om wat reserve te hebben. Het is wel niet de stad die beslist over de Oosterweelverbinding maar indien een meerderheid het voorstel van BAM afwijst, is er toch wel een serieuze druk op de Vlaamse regering om dit project niet tegen de wil van de Antwerpenaren door te voeren. 25 medici, waaronder een aantal specialisten en een prof hebben de vraag om een referendum mee ondertekend. Ook voorstanders van het BAM-tracé hebben er alle belang bij deze vraag tot een referendum te ondersteunen, niemand is er immers bij gebaat als er twijfel blijft bestaan over de vraag of wel degelijk de beste keuze is gemaakt.
Ook gisteren werd het bestek gepubliceerd waarin Europese studiebureau's opgeroepen worden om in te schrijven om een objectief onderzoek uit te voeren naar de drie voorliggende tracé's (BAM, StRaten-Generaal en Horvat). StRaten-Generaal is alvast verheugd over de manier waarop dit bestek tot stand is gekomen. Alle documenten over alle tracé's kan u terugvinden op www.verkeerscentrum.be/bestekinfo.