11 april 2009

De mooiste boom

Cultuurcentrum Deurne gaat op zoek naar de betekenis die een boom kan hebben voor een bepaalde plek, buurt of persoon en organiseert daarom de wedstrijd 'de schoonste boom van Deurne'. De verkiezing gaat van start op erfgoeddag, zondag 26 april. Tot 1 juni kan iedereen de boom van zijn keuze bekend maken via forum@ccdeurne.be of per post naar 'Mijn schoonste boom', cc Deurne - Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne. Er zijn wel drie voorwaarden: de boom staat in Deurne, de boom staat op openbaar domein en aan de boom moet een verhaal verbonden zijn. Op de Kunstroute op 14 juni wordt dan de winnende boom bekendgemaakt.